Sevärt i Vittsjö

Sevärt i Vittsjö del 21.

KRISTENSTORP/ VITTSJÖ.
Fattiggården Kristenstorp i Vittsjö var föregångare till dagens äldreboende.

Om jämförelse med dagens vård och ”vård” för drygt 100 år sen finns ingen jämförelse. 

Kristenstorp fattiggård sedd från ”baksidan”.

Ett år senare, januari 1906 antog kommunalnämnden byggmästare J E Johansson att uppföra fattiggården i Kristenstorp för 14 485 kronor. Den 17 januari 1907 invigdes fattiggården i Kristenstorp av kontraktsprost P Vollin. Hemmets vårdare fick fria hände att besluta om andaktsstunder i hemmet. Högtiden avslutades med unison psalm 124.

Sevärt i Vittsjö del 20

VITTSJÖ. I början av 1900 talet var det tämligen hätsk strid mellan byarna Lönsholma och Snärshult i Vittsjö socken. Det gällde om skolan i Lönsholma skall finnas kvar eller flyttas till Snärshult?

Skolan i Lönsholma uppfördes troligen 1877 och då borde den finnas kvar på platsen. Ett skäl att flytta skolan till Snärshult var att nativiteten minskade i Lönsholma rote medan nativiteten i Snärshult ökade markant!

Snärshult skola i dagsläget där ett företag huserar.

Varför uppfördes en skola i Lönsholma då det fanns ambulerande lärare? Ingen vet svaret i dag. Kan det vara att ingen boende i Lönsholma var intresserad att upplåta lokal till ambulerande läraren? Den teorin finns och därför byggdes eget skolehus i Lönsholma på en tomt som troligen var skänkt för sitt ändamål. Ännu märkligare är att lärarbostad till skolan byggdes 1903. Ännu i dag kallas platsen där skolan byggdes för skoltomten och det gamla brunnskaret till skolan finns kvar.

Sevärt i Vittsjö del 18.

EMMALJUNGA. Gränsmärket Skurehall norr om Emmaljunga är inte enbart länsgräns utan också gränsmärke mellan fem byar. Denna betydelsefulla gränssten har hävd ända från år 1554.

Då du skall besöka Skurehall så sök upp Hultahusvägen i norra Emmaljunga. Följ denna skogsbilväg cirka 1 400 meter norrut så finns där en tavla på vänster sida. Fortsätt upptrampade stigen över mossen så kommer du till oansenliga gränsstenen. Eventuellt kan där finnas en bom över skogsvägen? Även förbud för motortrafik kan finnas men vägen är gångbar.

På denna tavla finns information om gränsmärket Skurehall. Emmaljunga byalag har verkställt informationen.

Redan omkring år 1050 finns namnet Skurehall. Då utfördes en ganska schematisk dragning av gränsen mellan nuvarande Skåne – Småland. Området kring gränsstenen bestod av mossmark och med den tidens beräkning ansågs området som ganska värdelöst. Det var först år 1553 som oansenliga Skurehall blev officiellt gränsmärke efter tingsförhandling i Vittsjö. Stenen Skurehall fastställdes slutligen år 1554 som gränsmärke. År 1745 angavs det faktiska gränsmärket med följande beskrivning: ”Skure Hall ligger på kanten af en liten skogsbacke. Der stenen är mestadels flat håller han 5½ aln i bredden samt 1½ aln hög. Slutar åt wester mot bäcken och är på samma W. sidan beväxt”.

Sevärt i Vittsjö del 19

VITTSJÖ. Frostesmossen eller Kämlingamyren innehåller flera intressanta sevärdheter. Denna stora myr är belägen norr om byn Björkholm i västra delen av Vittsjö socken.
 Frostesmossen är en högmosse samt därmed också en vattendelare. Avrinning från mossens källa sker åt norr, söder (utflöde i Värsjöån) och väster. om du skall besöka Frostesmossen och har svagt lokalsinne är det säkrast du tar med dig sakkunnig vägledare samt kompass!

Kartskissen visar var du kan finna Frostesmossen.

Frostesmossen är en förlängning av Flåsmyr till Stensmyr med flera platser.
Vid vandring söderifrån kommer du först till ”Igesön”, dialektalt uttal. I klarspråk är namnet Ekön. Denna ö är helt omsluten av mossen och strängt taget otillgänglig med fordon. Längre norrut finns Igebacken (Ekbacken). Ytterligare en bit norrut finns Järseön. Namnet kan möjligen ha kommit från ”utstickande näs”? Andra uppgifter är okända. Lite mer norrut finns Kyrkekilla. En källa med helt kristallklart vatten. Namnet lär ha kommit från den tiden besökare till Vittsjö kyrka tog närmsta vägen från Kämlehöjalt och delvis Mörkhult. Kanske tog då vandrare på kyrkstigen lite klart vatten från Kyrkekilla för att släcka törsten. Sägnen berättar att intill denna källa fanns också ”Bengt Nils krog”! Någon fakta om detta har inte kommit fram.

Sevärt i Vittsjö del 17.

VITTSJÖ. Pihls blomsterhandel öppnade i Vittsjö 1946 och upphörde 1982. Långt tidigare hade Sven Pihl stort intresse för frukt och blommor i Boalt.

Där grundade han Bäckalid handelsträdgård. Då investerade Sven i en cykelkärra och trampade runt i närliggande byar där han saluförde sina alster. Det var plantor till allehanda köksväxter som morötter, rödbetor, palsternackor och annat som tillhör hushållen på landsbygden. I mycket unga barnaår kom Sven till sjukhuset i Kristianstad. Han hade någon åkomma som läkarna inte rådde på. Sjuksköterska Hulda Johansson var anställd på sjukhuset och förbarmade sig över Sven. Med läkarnas godkännande ” adopterade” Hulda den sjuke Sven och tog honom med till sitt hem i Boalt, Vittsjö.

Sven Pihl var ägare till Pihl blomsterhandel.

Hulda Johansson var tämligen okänt namn och är det fortfarande. Däremot Syster Hulda eller doktor Hulda är eller var välbekant på den tiden. Hulda och hennes syster Eva bodde i föräldrahemmet.