Kyrkligt

Genom tillmötesgående från pastorsexpeditionen är denna legala förteckning möjlig. Avlidna/jordfästa i Vittsjö, Verum församlingar 2019 som är gravsatta på kyrkogården.

Genom tillmötesgående från pastorsexpeditionen är denna legala förteckning möjlig. Avlidna boende 2019 i Norra Åkarp, Vankiva och Farstorp församlingar som är gravsatta på kyrkogården.

     
     

Verum. Pastoratets nyårsbön hölls i Verum kyrka. Samtliga 238 levande ljus lyste upp den gamla helgedomen då komminister Stefan Dahlström tog till orda före klockringningen. För första gången var Mats och Terese Lunnergård som medverkade under gudstjänsten.


Mats och Terese Lunnergård vid nyårsbönen.

Efter psalmsång höll Stefan kvällens andakt med tillbakablick för det gångna året. Han drog fram händelser i Sverige, närområde samt vad som tilldragit sig i stora världen. Det var stora aktuella händelser i landet med tragik på aktuella platser. Han fortsatte med frågan: Vart är vi på väg? Den visionen rörde sig 900 år bakåt och samma tid framåt! Mats och Therese sjöng Herren är min tillflykt samt ytterligare ett par sångnummer.

Dahlström fortsatte sin andakt med utgång från bibelord om vägval. Efter ytterligare ett par unisona psalmer avslutades denna Nyårsbön i Verum kyrka 2018.

Bjärnum. Kommunister Staffan Örneskans i Bjärnum är sannolikt den präst som har längst anställningstid som präst i hela landet. Nämligen 60 år som aktiv präst. Denna jubileumsdag firades i Farstorp församling där han är församlingspräst.

Den som inte syns finns inte, framhåller Staffan Örneskans. Med dessa ledande ord i tanken har han besökt de 24 byarna i ”sin” församling i Farstorp.


Staffan Örneskans som varit präst i 60 år av sina 83 år.

BJÄRNUM. Redan kl. 08.00 var det liv och rörelse i kyrkhuset vid Norra Åkarps kyrka, bord och stolar ställdes iordning av kyrkans kvinnliga medhjälpare, kl. 09.00 var kaffeborden redo att ta emot de första gästerna och detta år var det cirka 60 st som redan innan middag hade tagit sig tid att gå in och dricka kaffe och få sig en pratstund med vänner och bekanta.

En hel del har det lite som en hemvändardag att sitta ner en stund och ta en kopp kaffe, efter att de smyckat sina nära och käras gravar med granris, blommor och ljus.

VITTSJÖ. Alla helgons dag högtidlighölls enligt tradition i kyrkan. Kyrkokören medverkade och levande ljus tändes för varje i församlingen avliden sen förra årets helg vid denna tid. Officianten Carl Olof Danielsson läste upp namnen på de 35 församlingsbor som avlidit, 19 kvinnor samt 16 män.


Många minnesljus lyste på kyrkogården.

Några kyrkbesökare samlade efter slutpsalmen. Kyrkokören inledde med ”Pilgrimssång” varefter följde växelläsning samt predikan av Carl Olof Danielsson. Vid flera tillfällen deltog Per Danielsson med trumpetmusik. Flera unisona psalmer sjöngs under gudstjänsten och dessutom medverkade kyrkokören med flera sångnummer. Helgedomen var välbesökt då endast några få sittplatser var lediga längst bak nykyrkan.

Efter gudstjänsten i kyrkan var det samling utanför kyrkan där psalmen Härlig är jorden sjöngs. På kyrkogården lyster många gravljus upp i höstmörkret.

Liknande högtider har hållits Verum kyrka och i Emmaljunga församlingshem.

VITTSJÖ. Ett antal kyrkligt intresserade deltog i årets kyrkresa med nordliga mål. Första målet var kyrkan i Visseltofta där Krister Weidenmark tog hand om resenärerna. Kyrkan byggdes liksom flera andra kyrkor i trakten på 1100 talet. I koret fanns bland annat träskulpturer som återfanns på kyrkans vind. Dessa har restaurerats och finns nu på plats i den åldriga helgedomen.


I Visseltofta kyrka var det Krister Weidenmark som informerade.

EMMALJUNGA. Bjälkarna i den gamla byrestugan var oberörda. Deltagarna i årets första husförhör drabbades kanske av viss vibration då husförhörsprästen Stefan Dahlström förkunnade: Det blir tufft i kväll. De skriftliga frågorna var till stor del hämtade från Luthers katekes Artisterna från Vittsjökören lättade upp stämningen med glada hembygdssånger.

Husförhörsprästen Stefan Dahlström som kantor Kerstin Sturesson

Förhör hölls med dagens humana frågeställning med skriftliga frågor. Två deltagare lyckades med gemensam gnuggning av geniknölarna få alla rätt och belönades med saxofonfanfar. Det är i år 30:e året som husförhör hålls utan bestraffning i skamvrån vilket var vanligt på den gamla ”goda” tiden. Vid första förhöret 1989 var det Erik Forsback som var förhörsledare.

FARSTORP. Finalen för vägkyrkan i Farstorp har fått konkurrens, sa Bertil Thorson då han välkomnade. Det gällde både solsken och fotboll. Trots konkurrens kom duktigt med besökare till helgedomen. Besökarna i kyrkan fick i alla fall glädja sig åt solsken. Det var dagen gästartist Dan-Inge Olsson som var idel solleende under sitt framträdande.


Dan Inge Olsson var uppskattad gäst vid vägkyrkan.

Farstorp. ”Hemmafolket” från Farstorp tog plats i kyrkans kor vid dagens program i vägkyrkan. Det var 91 årige Ragnar Carlsson med dragspel och saxofon, Anders Lennartsson med gitarr samt Jonas Lennartsson, batteri inlånad från Halmstad. Detta var näst sista programmet för årets vägkyrka och samlade god anslutning i helgedomen.


Ensemblen vid Vägkyrkan. Ragnar Carlsson, Jonas Lennartsson samt Anders Lennartsson.

Farstorp. En sval kyrka och varm sång/musik kombinerar varandra. Så uttryckte sig Kerstin Nilsson då hon tackade vägkyrkans gäster efter deras framträdande Onsdagens gäster var Bror Lund samt Rune Lindkvist, De båda musikaliska talangerna gjorde ett stämningsfullt framträdande i Farstorp kyrka.


Bror Lund och Rune Lindkvist vid sin underhållning i Farstorp kyrka.

Vittsjö. Midsommarafton i kyrkan har högtidlighållits under många år. På 1940 talet var det sporadiska gudstjänster under sen timme. Det var först 1965 som kyrkoherde Sture Hallonsten införde midnattsmässa klockan 23.50. Det var först år 2006 som nuvarande program började i kyrkan. Redan då var systrarna Malin och Marie Bengtsson medverkande. De har fortsatt sedan dess.

Bengtssons ensemble vid kvällsgudstjänsten.

Det var också Marie Bengtsson som välkomnade de nära intill ett hundra besökarna. Efter klockringningen blev det procession av musikanterna där Marie Bengtsson sjöng: Den blomstertid. Familjen Bengtsson, Boel, Malin och Marie spelade en visa med dragspel, saxofon och fiol. Efter unison psalm var Marie Bengtsson åter solist till pianoackompanjemang av Curt Nilsson.

Farstorp. Aktiviteterna kring vägkyrkan i Farstorp ökar år efter år. Under de elva dagarnas vägkyrka förra året kom det 830 besökare från vidsträckt område. Även i år bjuds ett påkostad program med början 25 juni. Inom församlingen finns en speciell kommitté som huvudansvariga på uppläggningen.

Farstorp församling inbjuder åter till vägkyrka.

Vägkyrkan i Farstorp är en av de tre platser i kommunen som arrangerar denna sommaraktivitet. Enligt tillgängliga uppgifter är dock Farstorp den mest aktiva. Kravet för vägkyrka är att den skall finnas intill större trafikerad väg samt ett visst öppethållande under en viss tid. De församlingar som inte uppfyller dessa krav kan ordna sommarkyrka. Den äldsta vägkyrkan finns i Hörja. Den första vägkyrkan i Farstorp började sin verksamhet 1990.

VITTSJÖ. Vårkonserten i kyrkan samlade en stor skara besökare som kom för att lyssna till kyrkokören samt inbjudna solister. Där fanns Malene Langborg med gitarr och där fans Per Danielsson med trumpet. Dessutom fanns mer lokala förmågor i orkesterdiket. Särskilt uppmärksammad i kyrkokören blev Siv Larsson som firade högtidsdag.


Kyrkokören som gav vårkonsert.

VITTSJÖ. Det var 41:a året som gamla vällingklockan på Uggletorpsstugan kallade till friluftsgudstjänst. Drygt 25 besökare lyssnade till den ihåliga klangen från klockan. Sen tog komminister Stefan Dahlström hand om programmet där svenska fanan var i topp på stången.

Stugan kom på plats 1925 då den hade skänkts av Sander Nilsson på Uggletorp.

Besökare vid friluftsgudstjänsten vid Uggletorpsstugan.

Dåvarande hembygdsnämnd var värdar för stugan som hade en del av inventarierna bevarade. Numera är det hembygdsföreningen som har tillsynen och skötseln av stugan som ägs av Hässleholm kommun.

VITTSJÖ. Huvudgudstjänsterna i Vittsjö församling besöktes av 4 063 personer under 2017. Julbönen samlade 286 besökare. I Emmaljunga församlingshem har hållits 14 gudstjänster. Vidare har det hållits gudstjänster ute i de olika byarna.

Kyrkan i vårskrud är centrum för verksamheten.

14 dop har skett i kyrkan och tre vigslar har förrättats, Dessutom har hållits 24 begravningsgudstjänster. Tio ungdomar har konfirmerats i kyrkan. Inom församlingen finns två aktiva syföreningar. Församlingen har hållit andakt på vårdhemmen 12 gånger och soppluncher har arrangerats med i genomsnitt 40 besökare.

VERUM: Flera föreningar och sammanslutningar i Verum har som tradition arrangerat kyrksöndag. Så var det i söndags då ortens LRF avdelning inbjöd till denna träff. Föreningsaktiviteterna har minskar men LRF håller på traditionen. Först var det gudstjänst i kyrkan och sen blev det kyrkkaffe i församlingshemmet.

Gun Britt och Bo Malmberg som underhöll i kyrkan och församlingshemmet.

I kyrkan var det värdar och korrekt klädde vaktmästaren som välkomnade. Predikan hölls av Carl Olof Danielsson. Paret Gun Britt och Bo Malmberg sjöng ett par sånger, bland annat om Tysta skyar.

Vittsjö. Årets första sopplunch i församlingshemmet gästades av Malene Langborg. Samlingen inledes med psalmsång innan Eva och Sven Andreasson bjöd till dukat bord. Vid nästa sopplunch blir det Ingvar Larsson som berättar om sin resa till Tjernobyl. Han berättar då också om läger och lägerdeltagare i Broby.

Malene Langborg som underhöll vid kyrklunchen.

Vittsjö. Avslutning av det borgerliga året skedde i kyrkan med nyårsbön på årets sista dag. Kyrkoåret är redan inne på första söndagen efter jul men båda helgerna avslutades gemensamt där också klanen Sturesson medverkade med sång.

Sextetten Sturesson som sjöng och spelade vid nyårsbönen.

Helgedomen hade kvar julhelgens utsmyckning med ljusbågar samt vinkelbelysning i fönstren. Dessutom fanns den 500 åriga ljuskronan på plats under Triumfbågen liksom julgranar. Sånggruppen Sturesson med anknytning till Björkefalla sjöng och spelade vid flera tillfällen. Gruppens sextett kom från skilda orter för att sammanstråla i Vittsjö.

Gudstjänsten inramades av psalmer och eftermiddagens predikan hölls av Carl- Olof Danielsson. Gruppen tackades med applåder och blomster överlämnades. Kyrkorummet var fullsatt av besökare.

Verum. De 126 marschallerna från ”Torget” i Verum upp till kyrkan var tydlig markering att högtid med Lucia var i antågande. Vid sammanringningen var alla platser i kyrkan upptagna jämte några utrymmen på läktaren. Bygdelaget var förutseende om någon händelsevis inte skulle finna vägen till kyrkan! Dubbeldörrarna öppnades och snart hördes den välbekanta sången om Lucia.

 Det fina och välsjungande luciaföljet i Verum kyrka.

In i helgedomen tågade luciaföljet Tindra Andersson som Lucia medan Hanna Persson gestaltade LillLucia. I sällskapet deltog även tomtenissar. Hela programmet hade regisserats av kantor emeritus Curt Nilsson.