Grönsiska heter på latin Spinus spinus och är en fågel i familjen finkar.
Grönsiskan är en liten fink som bara mäter 12–13cm. Den har ett vingspann på 20–23 cm och en vikt på ungefär 12 gram.

Grönsiskan har en kort, konisk och spetsig liten näbb. Stjärten är kort och kluven. Den vuxna (adulta) hanen är grön på ryggen och bröstet med gulgrön vingovansida med kraftiga svarta partier. Buken och undergrumpen är grågrön med svart vattring. Den har en svart strupfläck och hjässa. Den adulta honan och ungfåglar (juveniler) saknar dessa svarta partier och är överlag mer anonyma med ljust grågrön dräkt med mörk vattring. Dock uppvisar grönsiskan, på ovansidan av vingen i alla dräkter två ljust gulgröna vingband omgärdat av svarta partier, ljusgrön övergump och den mörka stjärtbasens ytterkanter har också var sitt ljust gulgrönt parti.

 

VITTSJÖ. Klockan ringer redan !!!!!!!!!! va, är inte jag pensionär?

Hur som helst kaffe, tidningen och en stund att vakna på. Så dagens första stopp ”Kurs” i hur man bygger upp en bok i bilder och ord.

Vi har förmånen att ha en man i närheten som är duktig på just detta, så jag går kursen. Mycket att lära.

Hem och äta och så till nästa möte med Portalen. Information, ideer, bra samtal om bygdens egen webbtidning ”Vittsjö Bjärnum.nu” (www.vittsjobjarnum.nu.) - Planering. Faktiskt någon stunds vila inför nästa möte.

 

VITTSJÖ. Räddningsvärnet i Vittsjö utförde under förra året 30 insatser inom verksamhetsområdet. Insatserna var bland annat vid trafikolyckor, skogs- och bilbränder. Vid årsmötet omvaldes Martin Andersen till ordförande och i styrelsen omvaldes även Robert Lindskog. Kvarvarande i styrelsen är Mikael Jönsson.

Filip Johannesson tackas av Martin Andersen för sina insatser.

Årsmötet hölls i värnets samlingsrum där ordföranden riktade särskilt tack till avgående räddningsman Filip Johannesson som lämnar sitt uppdrag efter sju års tjänst. Efter hans avgång består räddningsstyrkan nu av åtta personer.
Räddningsvärnet har under förra verksamhetsåret haft flera övningar för att möta kommande uppgifter som kan vara väldigt varierade. Dessutom har värnet deltagit vid flera större samlingar samt utfört utåtriktad verksamhet genom information om brandskydd och undvikande av olycksfall i hemmen.

 

VITTSJÖ. Sportlovet tillsammans med sina morföräldrar smäller lika högt som nåt annat, om inte högre.

Ja nu är det sportlov med allt vad det innebär, förväntan kanske, men i alla fall är barnen lediga från skolan. Många åker dit där det finns snö, den finns i norra delen av vårt avlånga land men några kanske väljer att tillbringa sin ledighet utomlands där våren har kommit längre. Vilken härlig upplevelse för alla inblandade att kunna vara tillsammans och göra nåt som är lite annorlunda. Barn som vuxna har tid för varandra att umgås.

 

VITTSJÖ. Det blev en flygande säsongstart i söndags för Smyrnakyrkans populära kaféträffar. Kyrkans serveringsavdelning var till trängsel fylld och den varma gemenskapen runt kaffeborden stod i bjärt kontrast till februarigråvädret utomhus.

Mats Lunnergård och Sam Larsson i Smyrnakyrkan.

Gäster för dagen var Vittsjös omtyckta sångarduo Mats och Sam som inledde med ett härligt potpurri av klassiker inom den kristna sångskatten. Publiken sjöng med av hjärtans lust i bland annat ”O store Gud”, ”Barnatro” och ”Något nytt skall hända och din värld blir ljus”.

 

Gråsiska som på latin heter Carduelis flammea är just en Siska som tillhör familjen finkar.

I Sverige häckar två populationer av Gråsiskan och Brunsiskan. Brunsiskan häckar i Sverige sedan 1970-talet i Skåne och på västkusten och ursprungstypen (nominatformen) Gråsiskan i norra Sverige. Av någon anledning häckar gråsiskan inte i stora delar av Mellansverige och inte utmed ostkusten.

 

Utan elström stannar Sverige. Utan bensin/diesel lamslås Sverige. Så illa är det i dagens sårbara samhälle. Bensindropparna har varit ransonerade flera gånger sen bilarna började rulla. Vid Första världskriget rullade inte så många bilar att begränsningar behövdes. Från början var bensin en apoteksvara, sen kunde järnhandlaren utöka sitt sortiment med bensin. 1922 började Texaco sälja bensin från oljefat och året efter kom BP in på marknaden. En organisation bland droskägare bildades för att pressa ner bensinpriset som då hade stigit till 70 öre per liter. År 1951 hade denna organisation lyckats pressa ner priset till 56 öre per liter. År 1969 hade priset stigit till 90 öre per liter. År 1946 öppnades BP i Emmaljunga med bensinförsäljning. Redan 1940 blev det allmän ransonering även av bensin och eldningsolja. Efter ett par år fanns ersättning för bensin. Då började bilar, bussar, traktorer, motorcyklar och andra fordon att utrustas med gengasaggregat. Råvaran till dessa nya aggregat var det ingen brist på då skogarna i landet hade myckenhet av råvaran. Omkring 1941 fanns det över 70 000 fordon utrustade med gengasaggregat. Det var gyllene tider för tillverkare av dessa aggregat. Flera industrier ändrade också sin tillverkningen och hundratals patent registrerades.

 

Verum. Februari månad är ju årsmötens tid för samtliga föreningar så även för Verum:s SPF förening, och jag skall tillbringa eftermiddagen med pensionärerna, platsen är församlingshemmet vid kyrkan i Verum, spännande.

Ordförande Håkan Håkansson hälsade alla hjärtligt välkomna till denna träff och lämnade så över ordet till sångkörens ledare; Curt Nilsson och till körmedlemmarna. Han och kören bjöd på såväl nya som äldre sånger som många av pensionärerna kunde sjunga med i. Stämningen var hög och hjärtlig, undrar om det var ”Valentin” som gjorde dagen? Många medlemmar fanns på plats, drygt ett 50 tal och alla tycktes trivas ypperligt. Glädje och lite allvar blandat är ju en bra idé men idélådan var tom, kanske senare under eftermiddagen? Ordförande Håkan tackade sånggruppen för deras insats och tillsammans gav vi dom en varm applåd.