Gert Svensson

Silverblåvinge, Polyommatus amandus, är en fjärilsart i familjen juvelvingar. Vingspannet varierar mellan 31 och 36 millimeter, på olika individer. Hos hanen är ovansidan blå med mörkbruna kanter och hos honan i stort sett brun. Båda könen har en ljusbrun eller gråbrun undersida med svarta och orange fläckar, de orange främst längs vingkanterna. Larven är grön med ljusa längsgående ränder och den blir upp till 25 millimeter lång.

Kålfjärilen är en art i insektsordningen fjärilar som hör till familjen vitfjärilar.
Framvingarna har svarta spetsar, bakvingarna har en svart fläck i framkanten.

Honan har dessutom på framvingarna två runda svarta fläckar och ett svart streck vid bakkanten. Vingbredden är 55 till 65 millimeter.

Larven, kålmasken, är blåaktigt grön med en gulaktig linje längs ryggen och en ytterligare längs vardera sidan. Hela kroppen är täckt med glesa korta hår och tätt beströdd med större och mindre svarta prickar.

Sånglärka (Alauda arvensis), också kallad lärka, är en fågel i familjen lärkor.
Sånglärkan är på ovansidan gråbrunspräcklig med ljusa fjäderkanter. Halsen och bröstet är vita, med gul anstrykning och täta, svartaktiga fläckar som slutar tvärt mot den ostreckade buken som är vit med svagare gul anstrykning.

Ovansidan av vingpennorna är svartaktiga med rödbruna kanter och ovansidan av vingen har en vitaktig bakkant, medan undersidan av vingen är gråvit.

Skärfläckan är en fågel i familjen skärfläckor inom ordningen vadarfåglar.

Skärfläckan är omisskännlig med sin svartvitbrokiga dräkt. Fjäderdräkten på de vuxna fåglarna är mestadels vit, med svart i nacken, på huvudets övre halva, på ryggen och i ett band på vingen. Könen är lika. De unga fåglarna har en gråare fjäderdräkt. Benen är långa och något blåaktiga. Skärfläckan har simhud mellan tårna. Den är ungefär 43 cm lång och har ett vingspann på 77–80 cm. Karaktäristisk är också den långa och tydligt uppåtböjda näbben.

Blåbandad jungfruslända är en art i insektsordningen trollsländor som tillhör familjen jungfrusländor.

Den blåbandade jungfrusländans hane har blåfärgad kropp och genomskinliga vingar med ett blått band tvärs över, till skillnad mot hanen av ”endast” blå jungfruslända, vilken har helt blå vingar. Honan har en mer grön till brunaktig kropp med genomskinliga, svagt gröna vingar och vitt vingmärke. Hanen saknar vingmärke. Variationer i färgteckning och i detaljer i kroppsbyggnaden finns dock och arten anses därför ha flera underarter.