Vid årets början var folkmängden 2 759 personer.

Då gällde ransonering. Ett kilo socker på en månad och person.

Då nyvaldes Evert Larsson till ordförande i NTO- logen.

Kommunalfullmäktige beviljade Husmodersföreningen ett anslag på 200 kronor för en kurs i sömnad.

Hästuttagningsnämnden bestod av tre ledamöter.

Utdelning av ransoneringskort skedde på flera platser i kommunen.

Arnold Fahlén valdes till ordförande i Emmaljunga gymnastik- & Idrottsförening.

Då utkom Norra Skåne tisdag, torsdag och lördag . Då kostade tidningen elva kr/år.

Då fanns enbart ett program, Riksprogrammet i radion.

Vittsjö Emmaljunga Luftskyddsförening höll årsmöte med Evert Kristiansons som ordförande.

Ordförande i Vittsjöortens tröskförening blev Bernhard Jönsson, Porrarp.

 

HÄSTHULT. Den lilla lantliga idrottsföreningen, Hästhult AIK höll sin årliga stämma i klubblokalen, tidigare Hårsjö skola.  Detta var det 46:e årsmötet för klubben som förra året hade drygt 100 medlemmar fördelade inom tämligen stort område.


Sten Jönsson och Joakim Henriksson deltog i Hästhult AIK:s årsmöte.

Till ordförande omvaldes Kenneth Aronsson. Omvalda ledamöter i styrelsen för två år blev Thord Carlsson och Joakim Henriksson. Kvarvarande i styrelsen är Stig Jönsson och Leif Svensson. Besättning till flera sektioner omvaldes. Årsstämman avslutades med samkväm.

Befolkningens antal var vid årets början 2 523 personer.

Detta år tillträdde Maja Appelqvist som kantor.

Då blev pensionat Solhäll ett sjukhem.

Hårsjön runt hade premiär detta år.

Erik Svantesson avgick som postiljon.

Då bildades GIK:s supporterklubb.

Hemvärnets fastighetsförening i Björstorp bildades.

Då bildades Sjöstugan AB

Då bildades Vittsjö jaktskytteklubb.

Kvarter Eken blev färdigbyggt.

 

VITTSJÖ- VERUM- AGUNNARYD. Det hela hade sitt upphov i Nordiska Kompaniet i Vittsjö en vacker förvårdag 1942. Då såg gossebarnet Krister Lindkvist dagens ljus och han växte upp bland modellhattar och hyvelspån. Med tiden blev en villa vid Verumsvägen bostad åt familjen Lindkvist, fabrikör Oskar, Ebba, modist samt barnen Kristina och Krister.

Här i Nordiska Kompaniet hade familjen Lindkvist sin bostad under flera år.

Oskar hade sin snickerifabrik vid Lehultsvägen medan Ebba tillverkade olika modeller av damhattar. Han hade även poetiska ådror och kom ut med diktsamlingen ”Med en doft av skogsblommor”.

 

VITTSJÖ. Årets första kyrkresa från Vittsjö församling hade två kyrkor i väster som mål. Färdledare var Viveca & Tord Johansson vilka hade ansett kyrkorna i Västra Karup och Båstad som lämpliga platser att besöka.
I Västra Karup var det kyrkoherde Fredrik Vesterlund som tog emot och berättade om kyrkan. Han delgav också besökarna att hans första tjänst som pryopräst var förlagt till Vittsjö 1987 där bokföringen kom väl till pass för den blivande kyrkoherden.

Fredrik Vesterlund vid sin tjänstgöring i Vittsjö 1987.
Kyrkresan fortsatte till Båstad kyrka där också information lämnades om helgedomen. Resan med drygt 20 deltagare fortsatte till Hovs Hallar där dagens lekamliga måltid intogs. Nästa kyrkresa med privatbilar blir den 22 april med besök i Jonstorp och Brunnby kyrkor.

VITTSJÖ. Vittsjö vattenskidklubb har haft sitt årsmöte på Sjöstugan – var annars? Jag hade bjudit in mig själv för kunna berätta om årsmötet och de starka banden mellan VVSK och det mycket folkkära sommarkaféet med en strålande utsikt över Vittsjön.
Sjöstugan är ett aktiebolag och helägt av VVSK. Klubben tog över ägandet och driften 1989. Kaféets historia finns beskriven i Claes Ruderstams välskrivna och vackra bok ”Vittsjöluft”.

 

 

 

  • De spirande vårkänslorna fick sig en rejäl knäpp då Celsiusapparaten visade - 14° den 12 mars. Förmodligen hade de kända köldhålen betydligt kyligare.
  • Den lilla men aktiva idrottsklubben Hästhult AIK håller sin stämma i klubblokalen, Hårsjö gamla skola på tisdag klockan 19.
  • Du som känner på dig att du vill ha lite mer styrka och därmed kanske också pondus kan träna upp din styrka i medborgarhuset på tisdagar.
  • Det var nära inpå mässfall, eller kanske närmare stämmofall då endast fem personer, förutom ordföranden infann sig till kommunalstämma 1903. Kommunalstämmans ledamöter på denna tid var alla röstberättigade i församlingen. Sammanträdet kunde klaras av trots det ringa antalet.

VITTSJÖ. Servicekontoret med Ewa Wendt som föreståndare är rätt person på rätt plats. Så sammanfattade Carl Olof Danielsson när han tackade Ewa Wendt med blommor sedan hon berättat om den omfattande verksamhet som finns på Servicekontoret i Vittsjö, ett av kommunens tre servicekontor.

Ewa Wendt styrker sig med köttfärssoppa.

 

Händelser

 

SPF Vittsjö julbord
06 dec 2019
14:00 -
Julskyltning i Bjärnum
08 dec 2019
13:00 -
Julens sånger
08 dec 2019
17:00 -
Nobeldagen på Linden
10 dec 2019
13:00 -
SPF Bjärnum Julbord
11 dec 2019
13:30 -
Julkonsert
11 dec 2019
18:30 -
PRO Vittsjö
13 dec 2019
14:00 -
Emmaljunga Lucia
14 dec 2019
15:00 -
Julfest i EFS stugan
14 dec 2019
16:00 -
Gudstjänst i Smyrna
15 dec 2019
10:00 -