VITTSJÖ. Ännu lär det finnas skatter i det fördolda under markytan eller i vattnet. Vid orostider grävdes ofta förmögenheten ner i marken och kanske omkom skattens ägare vid krig eller andra oroligheter och då blev den gömda skatten den glömda skatten! I en så kallad offerkälla i Björstorp vid Emmaljunga sades det att människor offrade några ören i källan för att få bättre syn.


Mynten samt de två blyknapparna som påträffades i den gamla offerkällan.

Denna offerkälla var vedertagen då den till och med fanns utmärkt på karta. Trots utmärkning var källan svår att finna då den var helt övervuxen med gräs och sly men tack vare att källan hade pekats ut av tidigare markägare omkring 1970 hade dåvarande markägaren vetskap om var den skulle finnas.
Förhoppningarna var inte stora hos några hembygdsintresserade personer att finna något av värde på källans botten. Därför kontaktades inte länsantikvarien.
En sommardag 1978 var det tre hembygdsmänniskor som med lämplig! utrustning började tömma källan på vatten. I och för sig var det en brottslig gärning då grävning och sökande av skatter är förbjudet utan tillstånd. Lika brottslig gärning var det att använda en omodern metalldektor! Efter hand som vatten och bottenslag kom upp genomsöktes materian både med och utan sökare.

 

 

 

•    MHF samlas till årsmöte i MHF-lokalen, Gundrastorps skola den 30 i detta års första månad. Samlingen börjar klockan 19.
•    Den 12 februari har hembygdsföreningen sin stämma i församlingshemmet klockan 19. Då skall årets upplaga av föreningens årsskrift finnas tillgänglig för inköp.
•    Det blir allt kyligare, utomhus. I skrivande stund visade termometern -12° C och värre kan det bli. Under sovande stund sjönk det blå strecket ner till - 16° C.
•    Det är en tillfredställelse att spara in momsen för värmeaggregatet medan den lagrade veden krymper samtidigt som askan ökar i vedpannans utrymme.
•    Ingen enda var villig 1893 att gående sköta postbäringen Vittsjö- Verum- Vittsjö. Anledningen till det ledigförklarade arbetet var att poststationen i Verum skulle upphöra.
•    Tydligen löst sig problemet på något sätt för år 1903 meddelades att postturerna till Verum från Vittsjö avgick klockan 12.45 måndag, onsdag, fredag och lördag.

VITTSJÖ. Smyrnaförsamlingen i Vittsjö inbjuder till Träff för nyinflyttade söndagen den 27 januari klockan 16.00.
Ur programmet bland annat:
*Vittsjö Förr och Nu – berättelse och bilder av Claes Ruderstam
*Sång och Musik
Men först bjuds på eftermiddagsfika i Smyrnakyrkan som ligger på Strandgatan 6, alldeles bakom Vittsjöhallen.
Man vänder sig i första hand till nyinflyttade men även andra intresserade är varmt välkomna.

VITTSJÖ, BJÄRNUM. Passa på att ta tillvara de underbara dagar vi bjuds på just nu. Vi har ju förmånen att bo så att det är enkelt att ta sig ut i skog och mark. Här följer några bilder från bygden i vinterskrud.

BJÄRNUM. Bjärnums museum gav under 2012 ut en jubileumsskrift. Det fanns flera skäl till denna jubileumsskrift:
1.    Det är ca 150 år sedan som det första föremålet hittades. Det var en dolk av flinta som kom fram då John Åkesson Peto plöjde sin åker i Slättaröd. Tack vare sonen till John Åkesson Peto, Atto Peto, kom denna dolk att bilda det första föremålet i vårt nu mycket stora museum.
2.    Det är 60 år sedan som Bjärnums Fornminnesförening bildades. Dess förste ordförande var sonen till Atto Peto, handlaren Åke Peto, som också var den drivande kraften ända fram till sin död 1973.
3.    Det tredje skälet till skriftens framtagning är att vi har önskat uppdatera informationen om vårt museum, eftersom det de senaste åren har varit en mycket kraftig utveckling av verksamheten.
Vi förvaltar nu ca 250 000 föremål, ca 130 000 fotografier och ca 1 miljon dokument.
Museet besöks årligen av ca 10 000 personer och vi har ca 800 medlemmar. Våra föremål finns i flera olika byggnader, men merparten av föremålen finns i vår huvudbyggnad.

Ett av de senaste föremålen som vi har är en ånglokomobil som vi inköpte 2010 och som vi nu har gjort en fullständig restaurering av. Det var en omfattande renovering som tog två år i anspråk. Ånglokomobilen har tidigare använts på Perssons & Söners Möbelfabrik i Bjärnum. För renoveringen fick vi anslag från Riksantikvarieämbetet med 50 000 kr. Vi rustade upp denna ånglokomobil eftersom det var ett intressant projekt då det gäller att dokumentera Bjärnums storhetstid som möbelproducent.
Jubileumsskriften kan köpas på museet för 30 kr.

VITTSJÖ, BJÄRNUM. Säkert har våra ”Trygg- föreningar” inverkan på buset i våra trakter. Det är naturligtvis med glädje, vi i andra media kan ta del av att det inte sker lika många inbrott i vare sig Bjärnum eller Vittsjö som på flera andra orter i kommunen.

Att våra nattliga patruller och därmed ögon, har preventiv inverkan torde vara helt klart. Troligen är det bland kriminella känt att risken för upptäckt i just Vittsjö och Bjärnum är mycket stor. Därmed har föreningarna också nått sitt huvudsyfte och mål.
Året runt ställer frivilliga upp för att med föreningarnas fordon åka runt för att iakttaga samt vid behov rapportera till bland annat polisen. Verksamheten kostar naturligtvis en del pengar för drivmedel och underhåll av fordon. Tack vare att många, både företag och privatpersoner ställer upp för att skänka ett bidrag kan verksamheten fortsätta. Om du också vill vara med för att stödja våra Trygg- föreningar söker du enklast kontakt via föreningarnas logotype på vår startsida.

VITTSJÖ. Trakten kring och i Vittsjö är synnerligen rikt på järn och det var en tillgång i gamla tider då järn var en bristvara. Här fanns så kallad Penningmalm, dock enbart i Pickelsjön. I övrigt fanns det malmsubstanser i både sjöar och myrar. En masugn har återfunnits vid campingplatsen där malmen sannolikt hämtats från Vittsjön.

Masugnen från 1600-talet i avklätt skick 1986.

Det var år 1986 som Anders Ödman utgick från att en masugn hade funnits på platsen sedan mängder med slagg återfunnits vid strandkanten. Sannolikt är denna masugn eller järnsmälta från 1600-talet eller möjligen tidigare, kanske redan på 1300-talet. Datering har skett genom olika markfynd. Fyndet har fått namnet Torkelshyttan då det finns anledning att härröra fyndet till Torkelssönerna.
Själva masugnen hade i botten en längd på cirka en meter och 40 centimeter bred. Anders Ödman kunde tydligt visa var tillförseln av luft skedde och de flata stenarna fanns kvar där slaggen skulle rinna ut. Vid utgrävningarna återfanns två stolphål cirka åtta meter från varandra. Med ledning av dessa fynd finns det goda skäl att anta att masugnen varit överbygd.
På platsen har flera fynd hittats i form av flinta och det kan tyda på att där tidigare funnits en boplats under stenåldern.
Sedan masugnen grävts ut har noggrann dokumentation utförts med beskrivning och ritningar över fyndplatsen. Sedan detta var färdigt har jordmassorna fyllt igen över masugnen men platsen är väl utmärkt då ett kummel av slagg finns över masugnen.
Platsen för den urgamla masugnen är några meter från strandkanten av Vittsjön, ett par hundra meter söder om campingplatsen. Marken har tidigare tillhört Oscar H Andersson. En hög av slagg utmärker platsen.

VITTSJÖ. Ledargestalter har det alltid funnits många. De är alla mestadels välmenande och duktiga. I varje fall gäller det i vårt land.
I gamla Vittsjö kommun, som den här lilla exposén handlar om, var ledargruppen en handfull män. Det var ytterst få kvinnor involverade i styret av kommunen. Vid sidan av ”ledartrojkan” fanns många förtroendevalda, vilka alla verkade inom olika begränsade områden. Jag tror att det kan vara intressant att visa hur en kommun med cirka 3800 invånare fungerade. Då var nästan var tionde vittsjöbo engagerad i styret av den lilla kommunen. Idag är de kommunalt engagerade inom den gamla kommunens domäner bara en handfull. Det högsta beslutande organet var kommunalfullmäktige. Det bestod av 35, i kommunen boende, valda invånare. Alla beslut av större dignitet måste alltid förankras i fullmäktige.

Händelser

 

Toni Rhodin i Farstorp
17 nov 2019
18:00 - 20:00
Trivselkväll i Emmaljunga
20 nov 2019
18:00 -
Julstuga Vittsjö museum
23 nov 2019
14:00 - 17:00
Julskyltning Vittsjö
01 dec 2019
14:00 -
Julskyltning i Bjärnum
08 dec 2019
13:00 -
Vittsjöbygden på 50-60 talet
13 jan 2020
19:00 -
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.