VITTSJÖ. För första gången sedan 1924 delades det ut nio premier från Stephens fond i stället för testamentatorns önskan om sju premier. Det var elever i årskurs sex som genomgick test i sina inlärda kunskaper. Svaren var så identiska att tvåorna i historia och geografi fick dela på andra platsen. Före provet städade eleverna upp donatorns moders gravplats och planterade ett blomster.

De nio mottagarna av premierna ur Stephens fond samlade vid donatorn moders gravplats. F v Felicia Glimmergård, Nathalie Cederfelt och Maja Storm som fick premier i matematik. Hanna Sixten, Zeë Roe och Pleun Saarloos som fick premier i historia. Albin Karlsson, Hugo Nevhage och Afina Safina  som fick premier i geografi.

BJÄRNUM/ HALMSTAD. Eleverna skall inte sitta stilla hela dagen!
– Barnet har, enligt paragraf 31 i FN:s Barnkonvention, rätt till lek, vila och fritid. Leken är naturens egen fiffiga pedagog, menar Lola Noaksson.

Lola Noaksson med deltagarna

Vi befinner oss i Halmstad, solen skiner, det är varmt i servicehuset där 28 förväntansfulla skol-och fritidspedagoger från södra Sverige deltar i en kurs med värdegrundsfrågor och prevention på schemat. Lola från Lidingö har med sig undervisningsmaterial för allt från förskolan till gymnasiet. Det övergripande namnet på materialet är ”Tillsammans” och är ett program från Lions, som bjudit in deltagarna och står för alla kostnader.

 

 

  • Kyrknytt och VittsjöBladet är försenat med utdelningen. Dessa båda informationsblad skulle hamnat i din brevlåda i förra veckan. Orsaken är tydligen den mänskliga faktorn eller så var det kanske slut på trycksvärtan? I bladen får du information om vad som är på gång i ”kulturorten”. Tänk vilka möjligheter du har att tillfredsställa dig själv och kanske din omgivning! Ta vara på tillfällen. Gratis!
  • Du har väl bokat in VITTSJÖDAGARNA den 14- 15 juni. Gör ett besök och kanske träffar du på någon ”hemvändande”!
  • Vid marknaden i Vittsjö 1903 fick en person ”gratis husrum” en stund tills han hade någorlunda stadiga ben. Efter frisläppandet blev det senare på kvällen ytterligare handgemäng med synliga märken hos de inblandade.
  • Drängen från Gundrastorp var på väg hem från marknaden 1903 då grindarna var stängda vid banvaktsstugan och ett ångtåg närmade sig. Drängen hotade den kvinnliga grindvakten med käpp och öppnade närmaste grinden och manade på hästarna. De klokare husdjuren såg både den bortre stängda grinden och annalkande tåg och stannade före spåret medan ångloket rullade vidare.

HÅRSJÖ. Vid femte och sista etappen med Hästhult AIK runt Hårsjön deltog 50 motionärer som sammanlagt vandrade nära 50 mil i sommarfagert landskap med fläkt av svag sjöbris.
Tre ”elvor” noterades: Ingrid Larsson, Viola Svensson och Dennis Larsson. Dessutom var det 16 deltagare som hade vardera tio rätt på tipset. Rätt tipsrad var 112, 12x, 112 och 212. Utslagsfrågans rätta svar var 42 800.
Nästa arrangemang av Hästhult AIK bli metartävling runt Hårsjön söndag 23 juni med start klockan 14.

VITTSJÖ. Spelet Boule är mycket gammalt. Det spelades redan i forntidens Egypten och infördes av romerska legionärer till Frankrike . Den moderna formen utvecklades där.

Spelet kännetecknas av att spelaren skall stå i en ring som är mellan 35 och 50 cm i diameter och kasta ett klot mot en liten kula. Kulan eller ”lillen” skall ligga på ett avstånd från ringen  om 6-10 meter. Varje spelare har tre klot. När alla kloten kastats i omgången får laget som är närmast en poäng för varje klot som ligger närmast ”lillen”.  Laget som först når 13 poäng är segrare i matchen.

VITTSJÖ. Gården Bassahult är nog tämligen okänd för de flesta. Gården är belägen i sydvästra delen av Hästhult by och ägs nu av Ann och Tomas Marke, Hästhult (Brönjet). Senast fast boende var Magni Svensson och hans hustru Anna, mer bekant som Magnis Anna.

Carl Magnus Svensson

Det vanliga tilltalet var Magni men själv var han noga med att poängtera sitt namn: Carl Magnus Svensson. Själv berättade han gärna om Väckelsång (småländska Väckelsaung) där han hade sina rötter. I Gårdsby övertog han tillsammans med sin dåvarande hustru ett torp och sysslade med bland annat som byggnadssnickare. Magnis fader, Sven Johansson (Bassa Sven) hade tidigare köpt Bassahult år 1903. Bassa Sven var så kallad finsnickare och tillverkade många fina alster. Hans son Magni köpte Bassahult 1909 och bodde där till sin bortgång 1959.


BJÄRNUM. Julia och många andra läste den här annonsen för inte länge sen. Hon är medlem i SMART Ungdom Syd som aktivt jobbar för en rök-och drogfri miljö. Julia skickade in en ansökan och blev uttagen.

VITTSJÖ. ELM i Vittsjö och Den kristna samrådsgruppen i Vittsjö är värdar för tältmötena på Marknadsplatsen i dagarna fem mellan 21-25/5. De ingår i tältmötesserien. På söndagen 26/5 avslutas allt med nattvardsgång.

På tisdagen restes tältet och på kvällen hade 94 besökare hörsammat kallelsen. Som mest har man noterat 170 besökare. Här bjuds sång och musik blandat med andlig förkunnelse. Karl Inge Delfin berättar att bakom ELM i Vittsjö finns ELM i Skåne. Lokalt i Vittsjö arbetar man genom det Kristna Samrådet där Svenska Kyrkan, Smyrna och EFS ingår.

Händelser

 

Grillkväll Emmaljunga
04 jun 2020
18:00 -
Nationaldagsfirande Bjärnum INSTÄLLT
06 jun 2020
14:00 -
Vittsjödagen 13/ 6 -2020 - INSTÄLLT
13 jun 2020
08:00 -
Allsvensk fotboll INSTÄLLT
14 jun 2020
08:00 - 17:00
Midsommarfirande på Bjärnums Museum INSTÄLLT
19 jun 2020
14:00 -
Öppet på Museet INSTÄLLT
21 jun 2020
14:00 -
Allsvensk fotboll INSTÄLLT
21 jun 2020
17:00 - 19:00
Allsvensk fotboll
28 jun 2020
17:00 - 19:00
Musik-Quiz med Torbjörn och Karlotto INSTÄLLT
05 jul 2020
14:00 -
Allsvensk fotboll
05 jul 2020
15:00 - 17:00