SNÄRSHULT. Efter mer än 100 års vila återupptogs husförhöret åter, denna gång i Snärshult hos familjen Blomqvists. I fastigheten från 1600-talethar det säkerligen förekommit husförhör på den tiden det var belagt med bötesstraff för uteblivning av förhöret där också rotens läskunnighet provades.

Funderingar kring de uppgifter Calle Präst delade ut efter förhöret.

 

 

 

 

 

 

VITTSJÖ. Kyrkorna i landet smyckades i söndags, Tacksägelsedagen, med en del av höstens rika skörd. Så även i Vittsjö kyrka där Centerkvinnorna hade samlat växter och blad från hösten. Dessutom bjöd kvinnorna på bredda mackor i församlingshemmet där det även skedde försäljning av gröna växterna och rotfrukter.

 

Amanda Nilsson fäster blicken på ett hägrande äpple från en del av höstens skörd.

VERUM. Kyrkan i Verum var synnerligen välbesökt vid gudstjänsten på Tacksägelsedagen. Utöver gudstjänsten var det medverkan av kyrkokören och dessutom var det barndop allt medan kyrkan var smyckad med en del av årets rika skörd med Centerkvinnorna som formgivare.

 

Det nydöpta barnet Per Johan Villner tillsammans med sina föräldrar vid dagens extra utsmyck-ningen av kyrkan.


 

Vittsjö Bjärnum Teaterförening stod som arrangör för en teaterresa till Malmö Opera och föreställningen Les Misérables den 8 okt 2011.

51 personer samlades vid Bäckabro där Whelins Bussbolag med inhyrd buss från Röke buss mötte upp. Under färden berättade undertecknad om handlingen i föreställningen.

Caracciola-kväll på Vittsjö bibliotek den 13 oktober kl 19.00 med Jan Tromark och Åke Larsson m.fl.


Fri entré

Fika till självkostnadspris

Arr: Kultur i Hässleholm i samarbete med Bibliotekets Vänner i Vittsjö

 

 

Extern länk finns på Wikipedia.

 ·         Fler och fler vägmärken eller kanske ännu rättare stighänvisning finns nu utmed flera vägar. På vägvisningen anges nummer, hur långt iväg det är samt pil som visar riktningen. Vägfarare som inte känner till förhållanden kan kanske uppfatta det som en sevärdhet? I vecka 41 med början den 10;e kan där finnas en sevärdhet bestående av en halvvaken eller slumrande person som i vissa fall stöder sig mot något metallföremål som kan liknas vid en älgabössa!


·         Bilden visar att ”allt” kan hända.

VITTSJÖ Spelföretaget Alga kom till Vittsjö 1967. Man hyrde lokalerna i anslutning till fallet i Mölleröd. Det var Vittsjö Kommunala Industribyggnadsstiftelses fastigheter. Med företaget kom först företagsledningen och några högre tjänstemän. De flesta av dem har blivit Vittsjö trogna. Ett gott betyg för Vittsjö som samhälle. Alga AB ägdes vid den här tiden av Bonnierföretagen med säte i Stockholm.

Alga grundades 1917 i Stockholm. Namnet Alga blev till när de två grundarna tog sina fruars namninitialer. Deras namn var Anna Lundguist och Anna Gadh.  Anna L blir AL och Anna G blir i omvänd ordning GA. Det ger namnet ALGA.

VITTSJÖ. Sedan en tid tillbaka finns en hjärtstartare på plats vid ICA i Vittsjö. Personalen har nu också fått utbildning.

Under drygt tre timmar har vid två tillfällen genomförts en mycket uppskattad kurs av Herbert Lindgren, från Civilförsvars förbundet. Kursen har omfattat grundläggande åtgärder vid en skada/olycksfall. Utbildningen innehöll både teori och praktik men med tonvikt mot det praktiska agerandet.

 

Händelser

 

EFS stugan
29 feb 2020
18:00 -
Årsmöte Bjärnums Museum
07 mar 2020
14:00 -
Café Emmaljunga folkets hus
11 mar 2020
08:00 - 17:00
Vittsjö GIK - Linköping
15 mar 2020
15:00 - 17:00
Vittsjögruppen bjuder söndagsfika
15 mar 2020
15:00 -
Fotboll Göteborg FC - Vittsjö GIK
22 mar 2020
15:00 - 17:00
Café Emmaljunga folkets hus
31 mar 2020
08:00 - 17:00
Premiär Allsvensk fotboll
05 apr 2020
15:00 - 17:00
Allsvensk fotboll, första hemmamatchen
19 apr 2020
15:00 - 17:00
Allsvensk fotboll
26 apr 2020
13:00 - 16:00