VITTSJÖ, BJÄRNUM. Alla helgons dag 3 november hälsar Lions åter välkomna att fira minnet av anhöriga och vänner som har lämnat oss.

I Vittsjö finns Lions vid Gåsadammen mellan klockan 17 och 19, och i Bjärnum vid Ankdammen mellan klockan 17.30 och 19.30. För tjugo kronor kan man välja ut en av Lions ljuslyktor och ta med sig till dammkanten, där en Lionsmedlem hjälper till att sänka ned lyktan i dammen.

Vi bjuder på kaffe och saft med en liten pepparkaka. Insamlade medel går oavkortat till kampen mot diabetes.

Klicka för annons!

VITTSJÖ. Åter en hemvändare dag i hembygdsföreningens regi, som startade upp i Vittsjö kyrka som var i princip fullsatt. Hembygdssångkören sjöng ett antal sånger bland annat ”En värld i toner, Lita på Gud, Flyg lilla fågel” m fl och som postludium sjöng Marie Bengtsson ” Stad i ljus”.

Prästen Stefan Dahlström höll ihop gudstjänsten och predikan, det blev en fin och varm gudstjänst sa en de många kyrkobesökare.

Samling i församlingshemmet efteråt för att äta äggakaga med kaffe och dopp. Borden var vackert dukade till de nästan hundra personerna som skulle äta, men också lyssna på dagens föreläsare, Bodil Olsson. Hembygdsföreningens ordförande Claes Ruderstam hälsade alla hjärtligen välkomna till detta arrangeman

Bodil Olsson

Han berättade att det var sångkören som har lagat maten. Vidare så säger han att under tiden som vi fikar på toscakakan och kaffet så kan Bodil Olsson börja att berätta.

HÖJALEN. Per Oskar Bergstrand arbetade som rallare i Norrland. Sen var han sjöman innan han bosatte sig som eremit i Höjalen, Vittsjö. Ännu i dag kan skymtas hans livsverk där han odlade på upparbetade platåer. Han bodde i en backstuga intill sin odling. Spisen eldades med torv från egna marken och några Höganäsrör blev skorsten.

Naturen har sin gång men ännu i dag kan fundamenten från han odling beses. Hans backstuga är borta, noggrant bortplockad. Efter Bergstrands död fanns närboende som var mer eller mindre övertygade att eremiten hade gömt sitt sparkapital i väggarna? Besvikelsen var nog stor då några pengar inte återfanns.

VITTSJÖ. Jag har en alldeles ny bok i min hand. En bok med ett vackert rosa omslag. Boken heter Kvinnor i Vittsjö och det är Gerd Bøe, själv kvinna i Vittsjö, som i boken porträtterar 14 kvinnor som bor och lever i Vittsjö.

Här finns kvinnor i olika åldrar, vissa har bott och verkat i Vittsjö med omnejd hela sitt liv, andra har flyttat till Vittsjö från andra delar av Sverige eller från våra grannländer och en kvinna berättar att hon kom till Vittsjö som krigsbarn från Finland. Det är kvinnornas egna personliga berättelser som vi får ta del av i boken.

Vi möter kvinnor som har startat, drivit och fortfarande driver olika företag i Vittsjö. Det rör sig om så olika verksamheter som hotell och pensionat, ekiperingsbutik, lantbruk, fotvård, gardinaffär m.m. Vi möter också kvinnor som har lagt och lägger mycket av sin tid på frivilligt arbete. Det kan handla om att vara stöd för barn, handikappade och äldre och på senare tid finns det ett stort engagemang för de flyktingar som nu bor i Vittsjö. Kvinnor i Vittsjö som är ett stöd för de invandrande kvinnor som nu bor i Vittsjö.

BJÄRNUM. Någon gång under seklets första decennium kom C. A Hallendorf som ”vandrande gesäll” till Bjärnum. Det fanns då ännu gesäller med håg för det kringflackande liv, som skråtidens gesällvandringar gav upphov till. Hallendorf fick anställning vid AB Bröderna Troedsons Träförädlingsfabrik, gjorde sig känd som en duglig möbelsnickare och omtyckt för sitt glada och hurtiga sätt.

Men med punktligheten i arbetet var det ibland si och så. Orsaken därtill var enligt kamraterna, att han hade svårt för att motstå ”kaffegökens” lockrop. Det berättas av dem, som minns episoden, att han vid ett tillfälle höll på med några höga linneskåp. Den dagen det är fråga om hade han tullat på innehållet i en medhavd flaska så pass, att han började känna behov av en stunds vila. För att undgå, som han trodde, att bli sedd av kamrater eller chef, satte han sig i skåpet som stod längst bak.

 

VITTSJÖ. Inne på ”Träffpunkt Lindens” lokaler är det många projekt/cirklar på gång. En av de cirklar för pensionärer har varit en bokcirkel med högläsning. Denna cirkel har vatt igång sju veckor.

Varje måndags eftermiddag har det samlats tjugo pensionärer i två grupper. Tillsammans har de då läst just nu i höst en bok som är skriven av Karin Brunk Holmqvist och boken heter ”Majken minröjare”. Och som författaren själv skriver i bokens första blad, så är det både sant men också lite lögn, oftast med det lilla samhället och dess miljö i fokus. Som hon beskriver på ett härligt och humoristiskt sätt.

Fjällvråk (Buteo lagopus) är en rovfågel. Fjällvråken är 49–60 cm lång och har en vingspann på 123–148 cm, och är därmed större än ormvråken. Den är mindre varierad i sin färgteckning än ormvråken, och alltid med ljust spräckligt inslag.
För att vara en vråk av denna storlek är dess näbb förhållandevis klen.

Fjällvråk häckar i nordöstra Sverige från nordligaste Värmland till Norrbotten och upp i fjällvärlden. På vintern förekommer den i södra Sverige.

VITTSJÖ. Så har då boken om ”Kvinnor i Vittsjö” släppts i varje fall till bokens medverkande. Detta skedde på söndag eftermiddag på Furuliden i Vittsjö.

Gerd Böe introducerade sin bok för de närvarande.

Sedan tackade Kristina Blomberg (tillika bokens översättare) för att hon fått vara med vid denna boks tillkomst.
Hon sa vidare att Gerd är en kreativ, kunnig och modig kvinna som också ser till att det hon vill göra blir gjort.

Men utan alla, ni modiga kvinnor som berättat er historia, hade det inte blivit någon bok. Nu står vi här med det färdiga resultatet! Så – var stolta över er historia som kommit på pränt, för det är jag!

Både Gerd och Kristina tackades med applåder.

Händelser

 

Verum SPF månadsmöte
11 dec 2018
14:00 -
Julkonsert Vittsjö kyrka
11 dec 2018
18:30 -
SPF, Bjärnum månadsmöte
12 dec 2018
13:30 -
PRO Julfest
14 dec 2018
14:00 -
Luciafest Emmaljunga
15 dec 2018
15:00 -
Julfest för alla
15 dec 2018
16:00 -
Bibliotekets vänner
19 dec 2018
16:00 - 19:00
"Jul i gemenskap" på Linden
24 dec 2018
12:00 - 14:00
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.