Tony Ingesson

Jag arbetar på en masteruppsats som tangerar ämnet i artikeln: "Vad händer efter värnplikt",  och vill gärna lämna några kommentarer.
 
Det var intressant läsning. Jag noterade med intresse att även Bo Sigeback menar att vi nu står inför en multipolär värld, då detta är en av huvudteserna i min uppsats. Sigeback skriver initierat från en truppofficers perspektiv, själv försöker jag ta ett helhetsgrepp (även om min bakgrund inom Flygvapnet säkert spelar in till viss del). Exempelvis tycker jag att man bör notera att ryssarna har ökat antalet patrullerande kärnvapenbestyckade ubåtar.

Tony Ingesson, med anhöriga i Vittsjö,tony-snabbmat.jpg är student vid master-programmet i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hösten 2008 var han praktikant vid sektionen för politik och handel på Sveriges ambassad i Hanoi. Vi har fått ta del av hans rapport, vilken presenteras i sin helhet i följande PM:
"Jag genomförde min praktik på Sveriges ambassad i Hanoi i Vietnam. Arbetet på en utlandsmyndighet präglas av nödvändigheten att upprätthålla en nära koppling till svensk förvaltning och då i synnerhet Regeringskansliet samtidigt som huvuddelen av uppgifterna är relaterade till de förhållanden som råder i det land myndigheten är placerad. I fallet Vietnam blir de politiska, ekonomiska och organisationskulturella skillnaderna mellan svensk förvaltning och vietnamesisk dito i hög grad påtagliga. Hanteringen av den friktion som oundvikligen uppstår är en utmaning för de utsända handläggare som är stationerade på ambassaden.