Bodagarna 2009

VITTSJÖ. I år är det 105 år sedan Telegrafverket inrättades en växeltelefonstation i Vittsjö. Det var den 20 januari 1908 som kontrakt skrevs med Anton Selin om inrättande av en växeltelefonstation i hans fastighet vid nuvarande Bäckabro förskola vid Hårsjövägen men förutsättningen var det fanns minst sju abonnenter som var intresserade av anslutning till tidens moderna kommunikation. Det fanns dock en telefon tidigare i Vittsjö och det var Järnvägsstationen som var ansluten till Bjärnum nr 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiören från telefonstationen i Vittsjö 1950-. Stående t v föreståndare Agnes Linhard

VITTSJÖ. Ja, nu har Julmarknaden i Medborgarhuset dragit igång, detta trots av SMHI utfärdad stormvarning. Idrottshallen är redan fylld av knallar, hantverkare och föreningar. En av knallarna har dagen till ära åkt ända från Köpenhamn. Tomten har hört av sig och säger att han tänker komma på besök ungefär klockan 14. Bygdespelarna har börjat spela julmusik. Ja, det är trots den tilltagande stormen utanför, faktiskt så att julstämning redan börjat infinna sig.

www.vittsjobjarnum.nu finns på plats i idrottshallen och kommer efter hand att rapportera.

VITTSJÖ Den femte och sista etappen i år med motionsarrangemanget Hårsjön runt har vandrats med 49 deltagare. Fyra tior noterades vid målgången och dessa vinnare blev Gösta Olsson, Olivia Cederfelt, Emma Erlingsson och Bengt Jönsson.  Rätt tipsrad var:x12, x12, 211 och x1x. Skiljefrågans rätta svar var 55 700.
Nästa arrangemang med Hästhult AIK blir metartävlig under Midsommarhelgen. Planering för nästa års ”Hårsjön runt” pågår.

I dag den 14 november är det internationella diabetesdagen. Vad är då lämpligare att skriva om än Vittsjö Vårdcentrals eget diabetesteam. Teamet består av distriktsläkaren Iréne Hendriksson och de två distriktssköterskorna Margaretha Gustavsson och Kristina Sonesson. De har alla specialistutbildning inom diabetesvård. Av Vittsjö Vårdcentral  ca 3500 registrerade patienter  uppskattas ca 180 vara diabetespatienter.

Sol, sommartid, Sjöstugan och så lite om ljuset.
Solen.
Med ljusets återkomst får vi åter uppleva tre ess - solen, sommaren och Sjöstugan. Det är en skön och hoppfull tid vi möter. För tre månader sedan sjöng man runt om i landet ”Nu tändas tusen juleljus…”. Den är visserligen vacker, men allt har sin tid så ock valet av sånger. Därför känns det skönt att vi nu kan släppa den då ljuset kommer av sig självt, utan att vi behöver tända eller ens en gång åkalla det. Det bara finns där och kommer dessutom från ovan. Snart får vi istället höra Bjärnums manskör sjunga ”Sköna maj välkommen”. Sjöstugan

Våren med ljuset, fåglarna och växtriket är lika spännande varje år.

Snart är serveringen igång på Sjöstugan.

Som född stadsbo har jag lite svårt att lära och förstå allt som har att göra med tranor som kommer och sippor som blommar och fåglar som drillar och liknande biologiska företeelser i naturen. Jag trivs, som väl är, bra ovanpå banken med mina ärvda krukväxter. Tyvärr är de så sakteliga sjunkande i antal. Men då finns BB. Jag nöjer mig med att snart kunna tvätta mina fönster, spela lite golf, umgås med vänner och avnjuta isdrinkar under härliga sommarkvällar. För den som eventuellt misströstar och tror att jag inte förmår att uppskatta våren, vill jag bara berätta att jag fann min hustru en gång en vår för länge sedan och den blomman var rar skall ni veta.