Verum. Ingen som passerade Verum under söndags eftermiddag kunde undgå att upptäcka de flammande små bålen. Marschallerna visade vägen upp till kyrkan. Där var det luciahögtid. Sen flera år tillbaka är det bygdelaget i Verum som ansvarar för denna högtid. Lika många år är det som kantor emeritus Curt Nilsson har organiserat firandet.


Det storartade luciaföljet i Verum kyrka.

Luciaföljet började sitt framträdande på orgelläktare där de sjöng om ljusets högtid. Snart hade de kommit ner i vapenhuset där de levande ljusen tändes. Strax började den kända Luciasången göra sig allt starkare påmind då följet tågade fram till koret. Luciakronan bars av Agnes Eddisson medan lill Lucia var Hanna Persson, sittande på upphöjd plats framför Lucia.
Den yngre årgången tärnor som framträdde.

Från de unga struparna kom det toner om ”Julen är här” samt stjärnan som strålar! Flera i det vita följet var sångsolister men det blev även duett och körvisor. Som extranummer framförde de yngsta tärnorna Det lilla ljus, med instämmande av luciaföljet Del ett avslutades med Gläns över.... Dagens korta andakt hölls av Carl Olof Danielsson och under unison psalm togs det kollekt till Furuboda ungdomsgård.


Kyrkan i Verum var fullsatt men plats fanns på golvet.

Bygdelagets ordförande Ingvar Larsson framhöll att de omkring 200 besökarna lämnade två populära teveprogram för att i stället bevista högtiden i kyrkan. Blomster överlämnades till Curt Nilsson medan luciaföljet utlovades en annorlunda present vid senare tillfälle. Denna gåva bekostas av Bygdelaget. Vidare överlämnade luciaföljet present till den ledande kantorn åtföljd av kramar. Luciaföljet fortsatte under akt två med ytterligare framträdande inom sångens värld Medan luciasången sjöngs tågade det vita följet ut i snöfallet.

Derby Kristianstad Finding your local time... 4 Days Klicka