Gundrastorp. Musik i sommarkväll i Skinnaretorp är en fortsättning från Gundrastorp syförening. Denna syförening bildades 1938 och verksamheten fortsätter. Musik i sommarkväll har medflyttat från Gundrastorp till Skinnaretorp.

På onsdag den 14:e blir det samling hos Ingegerd och Rolf Nilsson i Skinnaretorp klockan 18. Dit kommer även Gun-Britt och Bo Malmberg för att sjunga och spela. Dit kommer även Stefan Dahlström som håller sommarandakt.

Medlemsförteckningen jämte kassabok 1940- 1941.

Medlemsförteckningen upptar 22 medlemmar. Kassabehållningen vid 1941 års slut var 76 kronor. Då hade sänts 100 kronor till hednamissionen. Vid sommarkvällsmusiken den 14:e kan Rolf Nilsson identifiera samtliga medlemmar som då fanns i medlemsregistret 1940.

Bilden från omkring 1945 med medlemmarna i Gundrastorp kyrkliga förening. Komminister Carl Eijlert med maka Selda överst till vänster.

Sedan föreningen bildades, Gundrastorps syförening har slutliga benämningen blivit Gundrastorp kyrkliga arbetsförening. De fyra kvinnorna som bildade föreningen fick efterföljare som mest omkring 30 medlemmar. Då på den tiden skulle värdinnan alltid ha ytterligare en sorts kakor jämfört med tidigare samling. Kvinnorna beslutade då att fyra sorters kakor skall räcka till även framöver. Så gäller ännu. Dessutom skulle varje kvinna lägga en krona i kaffepeng till gemensam kassa. Inflationen har nu påverkat denna summa! Redan 1940 fanns det så många pengar i gemensamma kassan att 100 kronor skänktes till hednamissionen.

Sammanhållningen har fortsatt med samlingar var 14:e dag med olika värdinnor men med fyra sorters bakverk! Under de gångna åren har det ordnats olika sorters gudstjänster som på senare tid ersatts med Musik i sommarkväll. Kassan fylldes på efter hand och 1968 gjordes en stor och bestående satsning.

 Denna brudkrona skänktes 1968 till Vittsjö församling.

Då beslutade medlemmarna i Gundrastorp syförening att skänka en brudkrona till församlingen. Denna krona användes för första gången av en flicka från just Gundrastorp. Det var Gunilla Thuresson som bar kronan vid vigsel i Vittsjö kyrka.

Gundrastorp kyrkliga arbetsförening är nu inne på sitt 80:e verksamhetsår. Under denna tid har det aldrig funnits någon vald styrelse. Det enda val som förkommer är val av en kassör. Vid föreningens början sändes bidrag till Lappska missionen. Dessa bidrag bestod mestadels av stickade vantar och strumpor till denna kyliga landsdel. Liksom i flera andra sammanhang håller arbetareföreningen ledigt under julhelgen samt har sommarledigt.

Några av besökarna vid förra årets Musik i sommarkväll i Skinnaretorp.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch