VITTSJÖ. Sommarakademin startade i Vittsjö 1987 för att bli en samlingsplats för forskande hembygdsmänniskor till förkovran och uppbyggelse. Det var professor Harald Swedner och arkeolog Anders Ödman som främst kämpade för en kortare folkhögskola på hembygdsnivå.

Första året var deltagarantalet omkring 30 från södra delarna av Sverige. Efter hand ökade antalet ”akademiker” varför området för deltagare fick begränsas till Vittsjö som centrum med några mils radie. Trots denna inskränkning på upptagningsområde har antalet deltagare ökat och har de senaste åren hållit sig på maxantalet beroende på bussresa och serverings möjligheter.

Olika arrangörer har funnits under åren men numera är det Fornminnesföreningen i Bjärnum, Hembygdsföreningen i Vittsjö samt Studiefrämjandet i Hässleholm. För att hålla kurskostnaden nere för Sommarakademin har flera lokala sponsorer gett bidrag.

Årets tema är ”Att resa”. Resprogrammet börjar med Gunnar Broberg som berättar: Linné reser i Sverige och den offentliga föreläsningen i Vittsjö församlingshem, måndag den 1 augusti klockan 18 handlar om ”kartan och navigationens historia” (konsten att inte hitta vilse) med Anders Ödman. På tisdag föreläser Elisabeth Reutersvärd om gästgiverierna och eftermiddagen ägnas åt bussutfärd runt Hässleholm.

Onsdagens program är förlagt till Hovdala med föreläsningar av Anders Ödman, Lars Larsson och Anette Åström som talar om ”Grubbes resor”.

 

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch