VITTSJÖ. Åter igen har Nationaldagen med högtid firats vid Gåsadammen i Vittsjö. Även i år var det utdelning av Föreningsbidrag från Vittsjö Fonden (tidigare Harry B Jönssons minnesfond) till två aktiva föreningar i bygden. Bygdens sångfågel Therése Rud Svensson var solist med flera sånger.

Anders Paulsson fick premie, Therése Rud Svensson sjöng, Egon Johansson fick premie och Claes Ruderstam förrättade utdelningen av premierna.

Firande började vid Marknadsplatsen där Blåsflöjtsorkestern med Anna Wantelius i täten spelade under marschen till Gåsadammen, företrädd av flera föreningar med fanborg.

Anders Paulsson höll högtidstalet och framhöll att Sverige var ett privilegierat land som undkommit de krig och oroligheter som drabbar andra länder. Han påtalade även att skogsbruket hade förändrats betydligt de senare åren från att tidigare varit en reserv för ägaren. Denna gröna resurs måste tas tillvara och utnyttjas till fullo. Han gav många exempel på hur mycket som kunde utvinnas av skogen.

Therése Rud Svensson sjöng bland annat om ”sol, vind och vatten” med anknytning till dagens firande.

Claes Ruderstam delade ut föreningsbidrag till Egon Johansson till Emmaljunga Byalag och Anders Paulsson hämtade föreningsbidrag till Verum Bygdelag. De båda föreningarna erhöll vardera 5 000 kronor att fritt användas till det som anses mest befogat.

Därefter spelade Vittsjö skolorkester under ledning av Hubbe Holmberg som gav beskedet att orkestern spelade korta musikstycke för att det inte skulle bli för långt mellan applåderna! Avslutningsvis höll Carl Olof Danielsson en kortare andakt. Till sist var Therése Rud Svensson ledare för unisona allsången. Konferencier var Marianne Svensson som även delade ut blomster till medverkande.

 

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch