ITTSJÖ/BJÄRNUM. Sommarakademins andra studiedag var förlagd till Bjärnum museum. Där var det museets intendent Lars Erik Josefsson som visade runt och informerade om de digra samlingarna. Samlingen fortsatte med föreläsning av professor Urban Emanuelsson över ämnet Europeiska kultursamhället.

Anders Ödman tackar Urban Emanuelsson och överlämnar Vittsjösouveniren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emanuelsson beklagade till en början att urtidsfiskan Steners Sjöko var utrotad sedan flera tusen år tillbaka. Denna uråldriga fisk som hade sitt tillhåll inom de stora haven, hade förmågan att omvandla alger till livsmedel/kött. Fisken blev utrotad för den hade ett delikat kött till människoföda.

Beträffande olika sorters gödning på odlingsmark fanns flera synpunkter. Innan gödselns positiva inverkan på växtligheten hade upptäckts förekom svedjebränning som efter odling kunde försörja en människa på en yta av 20 kvadratkilometer. Med nutidens gödsling med NPK kunde samma yta försörja 3 000 personer! Denna konstgödning kan på lättsläppliga marker raskt försvinna ner till grundvattnet medan lerjordar har mer förmåga att binda gödningen.

Då naturgödsels förmåga hade upptäckts samlades fårskockar i snäv inhägnad och efter en tid kunde denna näringsrika gödsel samlas upp för användning. Vid sådan nutida fårvallning i Spanien ägde fårskockarna företräde framför trafiken på vägen. (Samma förhållande gäller i dag i Sverige vid övergångsställen! Red.anm).

Föreläsaren berättade om lantbrukaren som blev tillfrågad varför han mejade med lie och hade en Mercedes! Hade jag inte haft lie har jag inte haft någon Mercedes! Där kom EU-stödet in!

I det fall NPK gödning skulle förbjudas eller slopas skulle hälften av jordens befolkning svälta ihjäl, förtäljde Emanuelsson.

Efter utspisning med smörgåstårtor ägnade sig deltagarna åt en bussutfärd till bland annat Sporrakulla och Gumlösa. På onsdag avslutas Sommarakademin i samband med utgrävningarna vid Hovdala.Några av deltagarna i Sommarakademin inmundigar smörgåstårta.

 

 

 

 

 

 

 Föreläsningssalen på museet var fullsatt då Urban Emanuelsson berättade om olika kulturlandskap i skilda delar av världen.Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch