Den här romanen heter ”Komödie in moll” på originalspråket tyska och gavs ut redan 1947, men det var först när boken, för knappt tio år sedan, översattes till engelska och gavs ut i USA, man började tala om den som en ”litterär sensation” och ett mästerverk.

Hans Keilson, ( 1909-2011 ), som då fortfarande levde, får sägas ha varit rätt torr bakom öronen när han äntligen fick sitt litterära genombrott - vid 100 års ålder … Boken utkom på svenska 2016.

Romanhandlingen utspelar sig i Holland, hos ett ungt par som under andra världskriget gömmer en judisk man i sitt hem - och den är intressant av flera olika skäl. Framför allt kanske därför att den skildrar skeendet, inte ur den gömde, utan ur gömmarnas perspektiv – men också för att den till stora delar bygger på författarens egna upplevelser under krigsåren. Tonen är dämpad och berättelsen mollstämd från början till slut.

Den gömde, som kallar sig Nico, gör inte mycket väsen av sig och månaderna går utan att någon ”där ute” misstänker någonting – allt flyter på – och författaren beskriver instängdheten, relationsförändringarna mellan de tre människorna i lägenheten och deras ständiga rädsla för att bli upptäckta, med så små och förfinade medel att den ouppmärksamme läsaren lätt kan få för sig att det inte händer någonting alls i romanpersonernas vardagliga och rätt enahanda tillvaro förrän – ja, vad då?

Jo, Nico dör … Nu blir allting plötsligt komplicerat – för hur hanterar man en död man som inte finns? Ja, säg det ….

En mycket läsvärd liten bok detta.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch