Spårat

 • Det lär vara ganska bekant att Vittsjö benämns som den stora KULTURORTEN inom ett ganska vidsträckt område. Kultur kan lätt sammankopplas med litteratur. Vid senaste kompletteringen av litterära verk som har anknytning till Vittsjö är totalsumman uppe i 178 litterära verk.
 • Hundraåriga Märta Persson vid sin födelsedag vid  blomsterprytt bord.Vittsjö senaste 100-åring är Märta Persson som ställde till stort släkt- och bekantskapskalas i Blå Salen. Syskonbarn kom ända från Värmland för att gratulera. Märta sjöng med i psalmerna och höll tacktal för all uppvaktning.
 • Redan nu kan det vara tid att boka färden till Hultatorp skola den 7 november för att delta i den 100:e försäljningen. Det är Hultatorp syförening som är värd även för denna syföreningsauktion. Tidigare elever i denna byskola brukar samlas för att återknyta bekantskapen med ”Hultatorp Högre Allmänna Läroverk”!

 • Kom ihåg! I dag söndag slutar sommartiden och normaltid inträder. Du måste ändra din klocka om du ändrade den då sommartiden började! En timma bakåt!
 • I dag söndag inträder Märta Persson, Skansenhemmet i 100-åringarnas led. Hon bli den 24:e hundraåringen sedan år 1900 som inträtt i denna höga ålder i Vittsjö församling. GRATTIS på högtidsdagen.
 • När snöfallet kommer innebär det ansträngande jobb med skottning. Ungdomar kan ha glädje av snötäcket då skidor och pulkor kommer fram. Bilden nedan visar att det fanns möjlighet att roa sig med tämligen primitiva åkdon. Kapten på färden var skolläraren Olof Kulldorff.

Med ett par bastanta skogskälkar var turen klar för färd 1909 på Flyvägens backe vid kyrkan.

 • Till nästa helg blir det aktiv verksamhet på kyrkogårdarna då gravplatserna skall ansas inför Alla Helgons dag. I Verum och Vittsjö bjuds på gravsmyckningskaffe på torsdag klockan 13- 16. Dessutom blir det samma förmån i Vittsjö på fredag klockan 13-16. I Vittsjö blir det sång och musik i kyrkan klockan 14.30.
 • Hembygdsgudstjänsten blir den 26:e, först i kyrkan klockan 11 och sen fortsätter det i församlingshemmet med ”Äggakaga”.

 • Helt allmänt kan det undras angående talet om ”Lika värde” inte gäller högsta beslutande organ i gamla Sverige? Det tycks inte gälla vissa utvalda personer, de som fått svenska folkets förtroende, att förbjudas delta i till exempel Nobelmiddag! Detta kan knappast bli tal om lika människovärde!
 • Onsdagen den 22:e har MHF samling i bygdegården i Bjärnum klockan 19 då Thomas Johnsson visar bilder från Kina.
 • Redan år 1894 annonserade O. Trobeck att han sålde både vägg- och fickur av prima qvalitéer till billiga priser.

Detta är annonsen från 1894.

 • Vid stormarknaden i Vittsjö 1914 såldes drygt 20 nötkreatur även så långt iväg som till Enköping.
 • Generalpoststyrelsen beslutade 1924 att daglig postgång skulle ske i Vittsjö, Verum och Vittsjö.

 • Konfirmandträffar är inte så vanliga i denna tidsålder men på lördag blir det en sådan med dukade bord på Furuliden.
 • Damerna i GIK möter ett av topplagen i Allsvenskan på Idrottsparken på söndag klockan 14.
 • Höstens första sopplunch gästas av Eivor Juhlin som berättar om bilden som utgångspunkt. Samling i församlingshemmet klockan 11.50 på torsdag för gemensam sopplunch. Efter lekamliga intaget av föda fortsätter Eivor med sitt anförande.
 • Årets händelse år 1969 var då medborgarhuset invigdes till sitt efterlängtade syfte. Landshövding Bengt Petri kom från residenstaden till kulturorten för att inviga. En stor del av församlingens boende och andra intresserade kom för att se.

Så här prydligt och tilltalande ser medborgarhuset ut.

 • Nytt år och nya föresatser eller fortsättning på de gamla!  Det var en jämn ström av besökare som stannade till för att se utsmyckningen på gatan här om dagen!
 • Den framåtskridande pågen från kulturorten håller på att klättra på karriärstegen i landets högsta styrande myndighet. Är det möjligen så att han med sina unga år redan har hamnat under toffeln? Det kan vara orsaken till att han skall tvinga in kvinnor i olika styrelser. Med den tankeskärpa han har borde han inse att den bäst lämpade skall komma i fråga, antingen det är man eller kvinna!
 • På söndag blir det taktfast? marsch från Marknadsplatsen till kyrkan med Röke blås i täten. Familjegudstjänsten för unga och äldre börjar klockan 11 i kyrkan. Samling vid Marknadsplatsen är bokad till klockan 10.30.

Ungdomar och äldre på väg till kyrkan omkring 1980-talet vid söndagsskolans dag.

 • Drevet går. Det rapporterats att gråben åter har rivet ett får i Lönsholma. Förra gången det ordnades skallgång på vargen var 1860? Det lär vara den sista vargen som har skjutits i Vittsjö på mer än ett hundra år. Snart närmar sig jakten på skogens storvilt men då är dispensen för vargjakt förbi. Den varg som då eventuellt befinner sig i skogarna lär flytta på grund alla knallar. Men vart?

Två på sin tid kända profiler i Vittsjö. Sven Svensson och Harold Persson på en träff med NTO omkring 1950-talet.

 • Säsongens första frostnatt täckte delar av mossmattan och en del bilar med en vit eller glansig yta. Det var höstdagjämningen och samtidigt månskifte.
 • Det var stor högtid i kyrkan 1959 då Elvy Mårtensson avskildes som missionär för stationering i Sydindien.
 • Nära 500 personer kom till högtid då medborgarhuset invigdes 1969. Det vara den sista stora kraftmätningen innan Vittsjö kommun tvångsförflyttades till Hässleholm kommun.
 • Pastoratskyrkorådet beslutade 1979 att anta Curt Nilsson som kyrkokantor i församlingen. Han hade tjänsten till 2008. Han tjänstgör fortfarande som vikarierande kantor vid flera tillfällen. Sedan 1963 är han fortfarande ledare och dirigent för Manskören i Bjärnum.
 • Efter 43 år som kassör i hemvärnet lämnade Harry B Jönsson sitt uppdrag 1984. Några månader senare lämnade Arne Gunnarsson uppdraget som hemvärnschef. Sen har det gått utför.

 

 • TV har varit på besök bland annat i kulturorten Vittsjö. Temat var ”Åldrandets gåta” och givetvis gjordes det nerslag både i Skansenhemmet och vid Lehultsvägen. Preliminär dag för visning i rutan är den 1 december. Mer om detta på denna sida när jag fått klartecken om tid och vilken kanal det gäller. Det är på vittsjobjarnum.nu det händer!
 • Åter igen! Det är på vittsjobjarnum.nu som det händer, sannolikt är denna sida ensam om reportage då en luftballong med 15 passagerare lyfte från en åker i Hårsjö. Det var bland annat födelsegåvor som var upphovet till denna luftliga tur. Landningen skedde uppe i Hallands län med alla passagerarna oskadda. Jag fick erbjudandet att följa med upp i det blå helt utan kostnad men jag var för feg! Också skulle makan ha bilen…!

Den luftfyllda ballongen är strax redo att lyfta från åkern i Hårsjö (utan skrivaren!).

 • Hösttiden närmar sig och därmed också tiden för modernare och tidsenligare husförhör. På måndag den 15:e är det samling i hembygdsstugan vid Emmaljunga klockan 19. Calle Präst håller som vanligt i det oftast lätta förhöret och sånggruppen underhåller med hemlandssånger Husförhörsfika ingår i inträdet som är gratis.
 • Ett hopp till den 21:e. Då är det träff för seniorerna, först i kyrkan och sen i församlingshemmet. Speciellt inbjudna är de som kommit till 75-års ålder eller äldre tillsammans med sin livskamrat.
 • Tiden flyger i väg och Lions har redan nu kommit en bit inför Julmarknaden den 30/11.
 • Tiden närmar sig då du skall avge din röst på en lämplig kandidat. Skönt att tjabblet därmed är förbi och lite mer sansade inlägg är att vänta? Den tiden är förlupen då representanter för partier stod utanför vallokalerna och med borrande blick försökte övertyga de röstande att ”ta” rätt sedel. Harry B Jönsson hade troget delat ut valsedlar under 59 år i följd. År 1979 var sista året som Harry B stod på post sedan alla partier beslutat upphöra med uppvaktningen på valdagen.

 • Den 3:e september kommer för min del alltid att vara förknippad med övergången till högertrafik 1967. Genom rätt kontakt med rätt myndighet inom trafiknämnden och andra myndigheter lyckades jag få tillstånd att köra bil när övrig trafik väntade på att komma igång, på den anda sidan!
 • BILD: 18 minuter kvar till allmänt trafikstopp samt 4 timmar och 18 minuter till högertrafikens införande.
 • Beträffande pågående valdebatt anser jag att en partiledare är absolut den bäste. Den ende jag har lyssnat på i en halv halvlek!
 • På måndag är det samling i Emmaljunga för att ventilera känslorna om uteblivet tågstopp och utebliven cykelväg till kulturorten. Byalaget är på bettet.
 • Förra veckan var tämligen blank i almanackan. Innevarande vecka, nummer 37 i ordningen blir mer aktiv. På tisdag börjar planeringen för Lions julmarknad. På torsdag är det sopplunch där Viveca Johansson håller i tåtarna. På lördag är det stora SPELMANSSTÄMMAN i Vittsjöskog med allspel klockan 13.30 och sen flödar musiken så länge bälgarna och orken räcket till.

 

 • Nu lever vargen farligt i dessa trakter sedan den blivit fredlös från att tidigare varit fridlyst. Det är enbart ett djur som är fredlös och det är kanske till gagn för politiker och andra makthavare nu i valtider!
 • Första ugan i nionde månaden verkar tämligen fattig på aktiviteter men efter hand dyker det kanske upp något tilldragande? Se  i VittsjöBladet och Kyrknytt!
 • Nu verkar det som min tekniska anläggning har kommit något så när in i de gamla gängorna. Men saker kan hända!
 • Slutligen blev det beslutat på högsta nivå 1969 hur Vittsjö kommuns vapen skulle gestalta sig.
 • Diskussionerna var livliga vid två av kommunalfullmäktiges sammanträde 1969. Dels var det borgensåtagande som kommunen beslutat och som överklagats och dels var det försäljningen av Vittsjö hotell som debatterna rörde sig kring.

 • Nu börjar kämpandet om bland annat åtråvärda platser i Jönsaholm maktboning. Vid anställning inom civila marknaden begärs ofta behörighetsintyg. Det hade kanske inte varit fel om det gällt även politiker.
 • Alla har inte kommit upp till sekelsdagen men Skansenhemmet är på väg. På måndag jubilerar hemmet då det är 60 år sedan invigningen.
 • Sen kommer fredag då det blir minneshögtid vid Höjalen till minne av den svårt olyckan för 70 år sedan.
 • Lördagen är populär då det är kyrkogårdsvandring klockan 10.30 följd av loppismarknad vid Wiwood klockan 13.
 • Resan till Amerika blev inte vad en yngling väntade sig 1904. Han avled under resan.
 • Kyrkostämman beslutade 1914 att det kunde räcka med fem belysningspunkter i småskolan mot föreslagna tio ljuskällor.

 • Nu verkar det som min dator invaderats av troll eller har angripits av virus eller baciller! Jag vill gärna göra gällande att det är datorhaveri, förhoppningsvis är det så? Men det finns antydningar att felet sitter framför datorn?
 • På lördag den 23:e blir det årets utombys helgmålsbön i hembygdsstugan i Emmaljunga klockan 18. Eva & Karin leder samlingen och den som vill ha lekamlig utspisning får själv ta med det som kan tillfredsställa smaklökarna!
 • Den 1 september 1914 återkom Norra Skåne med ett extranummer. 104 1/2. Nyheten var att Ryska hären var utslagen då Tyskland hade tillfångatagit 60 000 ryska soldater.

 • En lugn, stilla och trevlig familjefest. Så skulle det kunna uttryckas om träffen på Marknadsplatsen då Jimmie Åkesson kom, visade upp sig och talade. Den stora grupp av ordningsmakten hade det hur lugnt som helst. Några extremister önskade att kyrkklockorna skulle ringa då Åkesson höll sitt tal men heder åt kyrkans ÖB i Vittsjö som vägrade detta. Före telefonens tid ringde kyrkklockorna då det var fara på gång. De som ansåg att det var en fara för landets säkerhet då Åkesson talade bör nog tänka till och tänka om. Det fanns även extremister som demonstrativt vände ryggen mot talaren. Det är kanske det som kallas lika människovärde?
 • 100 år fyller i år skolbyggnaden vid Verumsvägen som numera är museum. Någon programförklaring har inte kommit utan det blir tydligen överraskningarnas firande som sker den 17 i denna åttonde månad.
 • Den 27:e Sommarakademin är nu avslutad med föreläsningar i Hovdala. Det var Anders Ödman som berättade om utgrävningarna på slottets domäner. Det var Sven Rosborn som talade två kungars nedslag i Göinge under 1600-talet och Ann Jönsson sjöng och berättade om Snapphonor som var hjältinnor i livets tjänst. Planeringen inför nästa års samling börjar inom kort.

 • ”VåtePer” den 1 augusti blev inte särdeles blöt fast Bondepraktikan förtäljde att denna dag skall det regna.
 • Fruntimmersveckan var också ur gängorna då ingen av de uppräknade tanterna knappast skvätte ett dropp. Solen sken och värmde mer än vad som kunde vara nyttigt för blekfärgade kroppar.
 • Solskenssångaren från Sösdala, Dan- Inge Olsson kommer till Sjöstugan onsdag den 6:e där han sjunger och underhåller på sitt sedvanligt trevliga sätt. Denna dag skall det för ovanlighetens skull inte regna?

Dan- Inge Olsson kommer till Sjöstugan.

 • Sommarakademin börjar på måndag den 4 augusti med enda offentliga föreläsningen på måndag klockan 18 i församlingshemmet då Anders Ödman berättar om 1600-talets Skåne.

 • Traktorpulling med brunstiga och vrålande traktorer kämpar sig fram med tilltagande släpvikt på en åker vid Björstorp, Emmaljunga, på lördag den 2 augusti klockan 11.
 • Sommarakademin, den 27:e i ordningen, börjar i församlingshemmet den 4 augusti. På kvällen klockan 18  blir det offentlig föreläsning av Andes Ödman som berättar om det skånska 1600-talet.

 • Lägret i Broby för ungdomar från drabbade området vid Tjernobyl har haft avslutningssoaré med cirka 300 besökare. Boende i Emmaljunga är flitiga besökare vid lägret. På bilden käkas det korv med Karin, Alf och Egon.
 • Lönsholma ungdomsförening inbjöd till fest i därvarande skola. Troligen hade det redan då börjat gnissla angående skolan placering. År 1910 flyttade ”läroverket” till Snärshult.

 • Det är inte enbart datorer som är det ena eller andra. Det gäller även väderleken. Den ena dagen kan det vara + 30° och under ett dygn senare kom det 74 mm regn på hemmaplan. Andra planer har kanske fått ännu mer. Tacksam att det inte var nederbörd i form av de vita flingorna.
 • Tantveckan, eller mer vardagligt uttryck, Fruntimmersveckan har redan börjat. Se tidigare publicerad artikel om denna veckas vedermödor.

Bland över 300 besökare vid Tjernobyllägrets soaré i Broby fanns också korvätande Monica Winkvist, Emma och Anders Larsson från Emmaljunga med omnejd.

 • Vittsjö dåvarande kommun köpte Vittsjö Hotell- & Gästgivaregård för 151 000 kronor år 1969. Saluvärdet uppskattades till 202 000 kronor.

 • Är det inte det ena fel på min tekniska anläggning så är det andra fel, det ena följer det andra! En okunnigs rekommendation till dig som drabbas: Är du inte teknisk fulländad så köp nytt i stället för att börja reparera eller byta ut! Fortfarande sker skrivande med konstgjord koppling!

Under dessa soliga dagar med nära tropisk värme kan det vara en fördel med skyddande huvudbonad!

 • Du som har funnit tillfredsställelse att se och lyssna på ungdomarna från Tjernobyl kan åka till Broby den 16:e onsdag klockan 19 för att se och höra ensemblen på nära nog hemmaplan!
 • I övrigt händer det inte så mycket aktuellt kommande vecka. Det är ju semestertider! Om du inte har särskilt mycket inbokat kan du alltid boka in besök till den du inte träffar så ofta!

 • Ännu är inte min datoranläggning i gamla livsstilen men med lite konstgjorda konstinstallationer kan det fungera något så när hjälpligt men med viss värk. På grund av detta haveri finns det inget referat från friluftsgudstjänsten i Mörkhult eller från fältvandring i Gundrastorp.

Då sysslolösheten inträffar blir det en blick ut på mossmattan. Då kom en sädesärla trippande och matade sin inte flygfärdiga avkomma.

 • Aktuellt de närmaste dagarna är att ungdomar från Tjernobyl kommer till Verum kyrka fredag den 11 klockan 19. Deras friska framträdande är både se- och hörvärt.
 • Dagen efter, den 12:e, blir det årets andra kyrkogårdsvandring klockan 10.30 med John Sturesson.
 • Å nästa dag igen, den 13:e blir det Marie som leder allsången vid Sjöstugan klockan 15. Vill du inte sjunga så kan du lyssna  istället!

 • Trots att Ebbe fortfarande har problem med datorn så publicerar vi ändå Spårat.
 • Fredagen den 11 juli klockan 19 blir det internationell musikunderhållning i Verums kyrka. Det är ungdomar från drabbade Tjernobyl som sjunger och spelar.
 • Lördagen den 12 juli genomförs årets andra kyrkogårdsvandring i Vittsjö. Samling vid kyrkan klockan 10.30.
 • Söndagen den 13 juli klockan 15 kommer hembygdssångarna att leda allsång vid Sjöstugan.
 • Nu hoppas vi att Ebbe snart får igång sin dator, han lider av abstinens att inte kunna publicera sina artiklar. Dessa kommer dock efter hand att publiceras så fort dataproblemet är löst.

 

 • Skaran med hundraåringar har i dag utökats med ytterligare en församlingsbo. Det är Axel Holmberg som jubilerar i dag och är den näst äldsta i församlingen. Dessutom är han den 23:e församlingsbo som uppnått 100 års ålder.

Axel Holmberg som i dag fyller 100 år.

Även redaktionen ber att få framföra ett stort Grattis på födelsedagen!

Dataproblem har tyvärr gjort att Spårat denna gång är ovanligt kort.