Teaterföreningen 50 år
Lördag, 22. Februari 2020, 16:00 - 21:30
Kontakt Anita Tidblad. 0451 232 95

Teaterföreningen fyller 50 år. Jubileumskväll.

Invigning mingel kl 16 i foajén vid Medborgarhuset.

Utförligt program under tryck.

Plats Medborgarhuset, Vittsjö