Musik av Göingemusikanterna
Söndag, 6. Maj 2018, 14:00
Kontakt Bjärnums Museum 0451-20091

Välkomna till Bjärnums Museum Söndag 6 maj kl. 14.00

Musik av Göingemusikanterna under ledning av Ingvar Nilsson

Kaffeservering

Inträde

Obs ev. utomhus

 

Plats Bjärnums Museum
Ev. utomhus
se mer info på bjmmuseum.se