Skol- Hittaut
Fredag, 20. Maj 2022, 10:00 - 14:00
Kontakt Crister Albinsson 070 664 02 26

Klass 6 letar kontroller kring Getahålan. Samarrangemang med Vittsjö skola.

Plats Vittsjö skola