Vandring
Lördag, 26. Maj 2018, 08:30
Kontakt Birgitta Åkesson 0768-122989

Vandring

Maltesholm

Avfärd 8.30

Ca 12 km kuperad terräng.

Samling på Vittsjöhallens parkering bakom Vittsjöhallen för samåkning.

Ta med matsäck!

Plats Maltesholm