Musik i sommarkväll
Tisdag, 12. Juli 2022, 19:00
Kontakt Bjärnums pastorat

Nordiska sommartoner med Engerkvartetten.

Musik av bl.a. Pettersson-Berger och Greig

Plats Norra Åkarps kyrka