De vilda blommornas dag
Söndag, 19. Juni 2022, 14:00 - 17:00
Kontakt Crister Albinsson 070-6640226

Samling: Marknadsplatsen kl 14.00 för samåkning till Gundrastorp Ekholmen.

Plats Gundrastorp Ekholmen
Halka mindre vägar,  broar