Museet är öppet
Söndag, 2. Juni 2019, 14:00 - 17:00
Kontakt Bjärnums Museum 0451-20091

Välkomna till Bjärnums Museum, ett av Södra Sveriges största hembygdsmuseum

Öppet i alla husen som är tillgängliga

Inträde

Kaffeservering

Huvudbyggnaden är handikappanpassad

Hiss finns

Se mer info på hemsidan bjmmuseum.se 

Annonsering sker i Norra Skåne, hemsidan bjmmuseum.se och affischer i byn

Obs! Ändringar kan komma att ske

Varmt välkomna! 

 

Plats Bjärnums Museum