Internationella kvinnodagen på Medborgarhuset
Lördag, 10. Mars 2018, 13:00 - 17:00
Kontakt Ewa Wendt

Den 10 mars genomförs internationella kvinnodagen på Medborgarhuset kl. 13.00-17.00.

Det är Vittsjös Women och Studiefrämjandet som arrangerar, med mål och syfte att bidra till en bättre integration för kvinnor som invandrat till Sverige.
Det kommer att bjudas på mat, visas hantverk och spelas musik.

Det är kvinnor från Afghanistan, Turkiet, Syrien, Uganda, Irak, Somalia, Marocko, Makedonien, Ryssland, Azerbajdzjan, Palestina och Armenien som vill dela med sig av både sin mat, dans, musik och kultur. 

Mellan klockan 13 och 15 hålls en mässa och kvinnorna presenterar sig. Senare hålls en fest, dock enbart för kvinnor.

Mer information på Servicekontorets Facebook sida och på affischer.

Alla är välkomna!

Plats Medborgarhuset