Kommunens biståndshandläggare informerar.
Torsdag, 15. Mars 2018, 13:30
Kontakt Jan-Erik Tidblad

15/3 Kommunens biståndshandläggare kommer och informerar.

Träffpunkt Linden kl. 13.30.

Plats Träffpunkt Linden