Verums SPF
Tisdag, 10. April 2018, 14:00
Kontakt Ingvar Larsson

10/4 Lars Pålsson håller föredrag om Korea.

Verums församl.hem kl. 14.00.

Verums SPF.

Lotteri.

Plats Verums församl.hem