SPF Bjärnum
Onsdag, 14. Mars 2018, 14:00
Kontakt Yla Larsson, Lena Lindberg

SPF Seniorerna, Trivsam i Bjärnum inbjuder till månadsmöte i Bygdegården i Bjärnum. 

Jörgen Borgström informerar om IT- utbildningen som Snapphanebygdens Sparbank erbjuder SPF under våren.

Göinge dragspelsgille underhåller med populärmusik från olika tidsepoker.

Nya såväl som gamla medlemmar hälsas välkomna

Plats Bygdegården i Bjärnum