Efter midsommarhelgen 1945 kom det ett brev till Pastorsämbetet i Vittsjö, innehållande 20 kronor. Brevet har i sin helhet följande lydelse:

”Vittsjö den 25 juni 1945

Pastorsämbetet i Vittsjö.

Vid en representationsmiddag här i Vittsjö beslöts att vid vite av en krona för varje gång det talades om en viss elevator, som låg alla närvarande vid middagen mycket om hjärtat, men kunde deltagare icke underlåta att komma in på ämnet vilket gjorde att en summa av 20:- på sätt uppstod. När beloppet sammanräknades beslöts att samma summa skall ställas till Pastorsämbetet i Vittsjö förfogande för någon hjälpbehövande i församlingen.

I förhoppning att vi på detta sätt kunna glädja någon hjälpbehövande teckna vi

Högaktningsfullt
A B Skogatorps mosse

Carl Henrichson”

Carl Henrichson var vid denna tid disponent på Skogatorp mosse vid Snärshult i Vittsjö. Sannolikt hade styrelsen för mossen samlats till någon form av midsommarmiddag med representation på någon plats i Vittsjö.

Den elevator som låg deltagarna i middagen varmt om hjärtat är ett frågetecken. Visserligen hade bolaget inköpt en ny elevator som enligt uppgift skulle vara 17 meter lång men om det verkligen var denna elevator som diskuterades eller det var ett täcknamn är obekant.

Kanske finns det någon av läsarna som kan bringa klarhet i vad det var för elevator som kostade en krona varje gång namnet nämndes.

клиника лечения алкоголизма киев
www.honda.ua/
логистика в украине
www.madagaskar.kiev.ua
www.meta-osvita.com/