Efter midsommarhelgen 1945 kom det ett brev till Pastorsämbetet i Vittsjö, innehållande 20 kronor. Brevet har i sin helhet följande lydelse:

”Vittsjö den 25 juni 1945

Pastorsämbetet i Vittsjö.

Vid en representationsmiddag här i Vittsjö beslöts att vid vite av en krona för varje gång det talades om en viss elevator, som låg alla närvarande vid middagen mycket om hjärtat, men kunde deltagare icke underlåta att komma in på ämnet vilket gjorde att en summa av 20:- på sätt uppstod. När beloppet sammanräknades beslöts att samma summa skall ställas till Pastorsämbetet i Vittsjö förfogande för någon hjälpbehövande i församlingen.

I förhoppning att vi på detta sätt kunna glädja någon hjälpbehövande teckna vi

Högaktningsfullt
A B Skogatorps mosse

Carl Henrichson”

Carl Henrichson var vid denna tid disponent på Skogatorp mosse vid Snärshult i Vittsjö. Sannolikt hade styrelsen för mossen samlats till någon form av midsommarmiddag med representation på någon plats i Vittsjö.

Den elevator som låg deltagarna i middagen varmt om hjärtat är ett frågetecken. Visserligen hade bolaget inköpt en ny elevator som enligt uppgift skulle vara 17 meter lång men om det verkligen var denna elevator som diskuterades eller det var ett täcknamn är obekant.

Kanske finns det någon av läsarna som kan bringa klarhet i vad det var för elevator som kostade en krona varje gång namnet nämndes.

клиника лечения алкоголизма киев
www.honda.ua/
логистика в украине
www.madagaskar.kiev.ua
www.meta-osvita.com/
Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch