VITTSJÖ. Måndagen den 29 februari kl 18.30 genomför Vittsjö GIK sitt årsmöte. Platsen är i klubbstugan.
Förslag till dagordning jämte vederbörliga handlingar finns i klubbstugan en vecka innan mötet, meddelar klubbchef Jennie Birgersson.

Derby Kristianstad Finding your local time... 4 Days Klicka