1. Anser du att det finns tillräckligt med aktiviteter för barn/ungdomar?

Vid nej, vad saknas? Åter igen kommer badhus och gym, upp vidare är det många som tagit upp skateboardplats för ungdomarna. Brukbar tennisbana! Allaktiviteshuset tas även här upp som ett stort plus.

 

  1. Anser du att trafiksäkerheten är bra?

Vid Nej, vad kan förbättras? Här är de allra flesta missnöjda. Övergångsställena vid såväl kyrkan som vid ICA har allt för dålig sikt. Trafiken genom Vittsjö är för tung och hastigheterna hålls sällan. Fler poliskontroller önskar någon! Rödljus vid övergångsställen eller skolpoliser dagtid är andra förslag. Cykelväg Bjärnum - Vittsjö - Emmaljunga är önskemål på många enkäter.

 

  1. Känner du dig trygg i samhället?

Vid Nej, vad behövs? I stort sett alla känner sig enligt enkäten trygga i Vittsjö. Någon skrev även här att man önskade närpolis och någon valde att inte gå ut kvällstid.

 

  1. Saknar du någon typ av butik/verksamhet?

Vid Ja, vad saknas? Butiker saknades av allehanda slag. Man ville ha skoaffär, klädaffär, bokhandel, "gammal hederlig postlokal", fler matbutiker, byggbutik, kiosk, Chinesrestaurang m.fl.

 

  1. Är du nöjd med kollektivtrafiken?

Vid Nej, vad kan förbättras? Nej, här ville i stort sett alla ha tågstopp! Kollektivtrafiken till Emmaljunga ansågs också av många vara undermålig man vill ha fler buss stopp! Även fler bussturer på helgerna såväl till Vittsjö som Emmaljunga. Några önskade också pågatåg även till Emmaljunga.

 

  1. Anser du att ditt framtida boende kan tillgodoses på orten?

Vid Nej, vad behövs? Seniorbostäder och lägenheter med hiss önskas. Trygghetsboende och marklägenheter var andra formuleringar. Någon menade att kollektivtrafiken hade med det framtida boendet att göra, får vi pågatåg och mer buss stopp i Emmaljunga är har mer attraktivt att bo som äldre icke bilburen. Mer öppet på servicekontoret skrev en medelålders man på sin enkät.

 

  1. Anser du att turismen bör öka?

Vid Ja, hur kan det ske? Många var nöjda med den turism som finns idag. På de enkäter där man lämnat synpunkter handlade det mycket om marknadsföring av byn och turismen. Golf, fiske, natur, allt bör marknadsföras bättre. Flytten av turistinformationen till campingen ansågs inte heller som ett bra drag för turismen i byggden. Någon föreslog också nöjesfält på marknaden!

 

  1. Andra synpunkter.

Här kom det in mycket varierat material. Tågstopp och kollektivtrafik ännu en gång! Vikten av att få tillstånd cykelbanan Bjärnum- Emmaljunga belystes ännu en gång. Stoppa langningen av knark! - tyckte någon. Några lämnade synpunkter på våra boenden för psykisktsjuka och snart också brottslingar, man tycker att det börjar bli för mycket för Vittsjö. Slutligen kom även in synpunkter på hur förträffligt Vittsjö faktiskt är!!
Tack för Er medverkan!

xn--n8juba3duf1630agt2e.com
ameblo.jp
park.drillspin.com
xn--n8juba3duf1630agt2e.com
curet.jp