VITTSJÖ. I dag den 10 februari En promenad i Vittsjö såg jag snödroppen och vintergäck. Har de blivet lurade på våren.

För någon dag sedan var det snö i dag barmark och mycket vatten vid Vittsjö gamla såg och +6 C.

Snödroppen (Galanthus nivalis) är en av de bäst kända arterna i snödroppssläktet i familjen amaryllisväxter.

Den är tillsammans med vintergäck en av de första blommorna som visar sig på våren. Blomman är vit med 6 kronblad. De tre yttre kronbladen är större än de tre inre. De inre har vardera en grön fläck. Snödroppen är en lökväxt, och lökarna liksom växten i övrigt är giftig. Spridning sker genom självsådd och sidolökar.

 

• Både Hushållningssällskapet och LRF har sina stämmor i Hästhult AIK:s klubbhus, Hårsjö skola på tisdag med början kl 18.30.

Två av varandra närstående organisationer håller sina stämmor.

• Glöm inte den 14. Valentin. Alla hjärtans dag.

• Slädparti ordnades 1904 från Vittsjö till Bjärnum samt åter. Efter turen blev det animerad måltid på hotellet.

• Ortens avisa förkunnade i extrablad 1909 att Anton Nilsson, Hästveda hade blivit benådad från dödsstraffet.

• Barsebäcks fiskodlingar sökte en duglig, rask och arbetsvillig dräng 1919. Hans hustru borde också vara arbetsvillig!

• Två käcka gossar sökte bekantskap med var sin vacker flicka år 1919.

Hur gick det till? Ja, hur gick det till när jag fick mitt namn, när jag föddes 1937 fanns i mitt "vårt” hem varken radio eller tidningar.
Vår gård låg i slutet av en väg som inte löpte förbi någon som helst bebyggelse.

Jag tror att på något vis hade mina föräldrar hört talas om Johnny Weissmuller, den tidens störste både som simmare och filmstjärna.

Weissmuller tog ju fem guldmedaljer i simning och blev en utmärkt Tarzan i 12 filmer och efter det i 11 som Djungel-Jim.

Han föddes 1904 och slog redan världsrekord i början på 1920 talet då hans storhetstid började. 

Som vuxen har jag ofta grubblat över mitt för den tiden moderna namn i Sverige. Kanske kan någon ha skvallrat om denne Johnny.

Grönsiska (Spinus spinus) är en fågel i familjen finkar. Grönsiskan är en liten fink som mäter 12–13 cm, har ett vingspann på 20–23 cm och en vikt på ungefär 12 gram. Den har en kort, konisk och spetsig liten näbb. Stjärten är kort och kluven.

Grönsiskan häckar i hela Sverige förutom i fjällen och den är allmän i södra och mellersta Sverige. Delar av den svenska populationen flyttar så långt söderut som till Tyskland och Frankrike medan andra övervintrar.

Genom tillmötesgående från pastorsexpeditionen är denna legala förteckning möjlig. Avlidna/jordfästa i Vittsjö församling 2018:

Rolf Andersson, Vittsjö 88 år
Arne Johansson, Emmaljunga 92 år
Bengt Kristoffersson, Vittsjö 82 år
Kurt-Gösta Nilsson, Boalt 79 år
Rolf Wittesjö, Vittsjö 96 år
Lars Erik Larsson, Bjärnum 69 år
Inga-Lisa Nilsson, 88 år
Ann-Marie Nilsson, Vittsjö 83 år
Berit Jönsson, Vittsjö 76 år
Sonja Swärdén, Vittsjö 79 år
Tore Brogårdh, Vittsjö 94 år
Roland Sjöstrand, Vittsjö 47 år
Ester Jönsson, Vittsjö 103 år
Siv Holm, 85 år
Filippa Esayas, Vittsjö 86 år
Stephen Ballard 72 år
Sven Johansson, Emmaljunga 89 år
Richard Bernsheim, Vittsjö 33 år
Lilian Davies, Vittsjö 69 år
Karl Lilja, Vittsjö 90 år

VITTSJÖ, BJÄRNUM. För något år sedan skrev vi som april-skämt, ”-….kommunen var ute o skar ner höga häckar”. En del ”skyldiga” i bygden reagerade på vår artikel. Bra jobbat av alla dessa, ….”syndare”!

Faktum är att det finns ett stort allvar i detta budskap. Då man som jag bland annat kör ”Trygg-” ser jag hur det ser ut vid flera gatukorsningar i våra samhällen. Det är mycket illa på en del platser, finns absolut ingen sikt!

Troligen är villaägaren omedveten om den fara hans oklippta, -just nu snöhöljda häck/vegetation utgör. I kommunens broschyr finns lite tips för hur du bör ansa din vegetation/ häcken.

-Du vill säkert inte leva med tanken/vetskapen, att ett barn/ en person blev skadad, på grund av att du inte blev färdig att klippa din skymmande häck/vegetation. Häcken/sikten var den/det som bidrog till olyckan, kom polisutredningen fram till!

Nu kommer några månader innan växtligheten kommer igång, då är det dags att klippa häcken. Mer om tidpunkt för klippning av just din växt finns säkert på nätet.

VITTSJÖ, BJÄRNUM. Webbtidningen som snart funnits i 12 år ökar antalet besök. Då vi drog upp de första planerna för tidningen 2007 anade vi inte detta.

Varje månad kallas till ”Portalen-möte” i Medborgarhuset. Hälften av de cirka 20 skribenterna brukar närvara vid dessa möten. Alla kan inte, troligen beroende på att vi valt att genomföra mötet mitt på dagen.

Just nu är gruppen fokuserad på kvalitet, -vi försöker att skriva bättre, -ta bättre foton osv. Vi tror detta är en anledning till det senaste halvårets märkbara ökning vad gäller antalet besök på sidan.

Det är intressant att följa engagemanget vid dessa månatliga möten. Med stöd från bland annat Google Analytic visas resultaten från den senaste månaden. Ivern att försöka, -skriva, -ta ännu bättre bilder, är märkbar vid mötena.

De samlade vid senaste mötet tog del av att vittsjobjarnum.nu visat startsidan 305 042 gånger under 2018.
Den senaste månadens resultat var mer gripbar med summan 39 095 vilket gör ett dagligt besök på sidan från 1303 besökare.

VITTSJÖ. Ett större antal av hembygdsföreningens medlemmar kom till årsmöte i församlingshemmet. Dels fanns den populära sång- och musikgruppen där som underhöll med flera sånger. Dels var det Emmaljungabördige Eskil Persson som tog deltagarna med en resa i gamla tider. Dessutom var även årsmötesförhandlingar där det blev en del nyval.

Sångare och musiker gladde med flera sånger.

Hembygdsföreningen bildades 1976 och har aktiv verksamhet sen bildandet. Föreningen ersatte den tidigare hembygdsföreningen som senare övergick till hembygdsnämnd. Denna förening ersattes av nuvarande och nybildade hembygdsföreningen.

Årsmötet inleddes traditionsenligt med sånggruppens framträdande med fyra sånger. Verksamhetsberättelsen fanns inte separat framtagen varför deltagarna uppmanades att läsa den i årsskriften! Berättelsen upplästes dock muntligen och den lades med godkännande till handlingarna. Ur berättelsen framgick att medlemsantalet var 347, en minskning med 14 medlemmar. Föreningens behållning vid årets slut var 433 000 kronor, en minskning på 18 000 kronor. De av föreningen disponerade anläggningarna har varit öppna och sånggruppen har medverkat vid flertal tillfällen.

Händelser

 

Vittsjö Rödakorskrets årsmöte
25 feb 2019
18:00 -
Solcellsföreläsning
26 feb 2019
18:00 -
Vittsjö GIK årsmöte
27 feb 2019
19:00 -
SPF månadsmöte
01 mar 2019
14:00 - 16:00
Årsmöte Bjärnums Fornminnesförening
02 mar 2019
14:00 -
Café Emmaljunga folkets hus
03 mar 2019
14:00 - 18:00
Modevisning
12 mar 2019
19:00 -
Teaterföreningen årsmöte
14 mar 2019
18:00 -
Föredrag av Bertil Nilsson
17 mar 2019
14:00 - 17:00
Trygg i Bjärnum årsmöte
19 mar 2019
19:00 -
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.