KARLSHAMN. För att se och bekanta oss med städer inom en ca tiomilsradie valde vi denna gång att åka till Karlshamn, punsch och emigranthamnstaden på den östra kusten.

Hur kunde vi undvika se texten på huset?

Övernattningen på Vägga Bed & Breakfast var ordnad hemifrån, men var i Karlshamn det var, hade vi ingen aning om. Efter en körning ner till hamnen stannade vi och frågade en dam om hon visste var Vägga B&B låg. Då pekade hon på huset alldeles bakom sig! Och det blev både tack och skratt, för vi var ju där vi skulle vara!

Första dagen tillbringade vi med en stadsrundtur till fots med många vackra historiskt intressanta byggnader. Karlshamn, som från början hette Bodekull, fick stadsprivilegier redan 1664, men flera bränder och pestens härjningar under 1700-talet kunde inte hindra stadens utveckling. Under 1700-talet fanns här över 40 tobaksfabriker och snustillverkningen var känd i hela Europa! Med snus och tobak, två punschfabriker, smuggling samt landets första och största spelkortstryckeri kallades staden för ”syndens näste” (Utdrag från VISITKARLSHAMN 2019). Detta undgick oss!

VITTSJÖ, BJÄRNUM. Den här lilla blänkaren är till inför Vittsjö/Bjärnums teaterförenings 50 års jubileums firande den 22 februari, ett väl så spännande år som ligger framför en och väntar.

Del av teaterföreningens styrelse

Nu i början av februari och framåt så visar teaterföreningen ett antal affischer här på biblioteket i Vittsjö och i Bjärnum, Den före detta ordföranden Ulla Carlström kan ge svar på det mesta som besökarna har frågor om så passa på tillfället. Många av de sparade affischerna genom åren finns även på påseende i bankens skyltfönster i Bjärnum och i fönstret Röda korset seconhand butik i Vittsjö, men också upphängda här på biblioteket i byn.

Dessa eldsjälar som arbetar troget i det tysta bakom kulisserna är helt fantastiska, mycket arbete för att allt skall fungera så bra som möjligt.

.....affischer inför 50års jubileet 

Anita Tidblad är verksam som ordförande i teaterföreningen idag, hon är verkligen en eldsjäl i det allra första rummet, det anser många runtomkring henne. Men hon påpekar meddetsamma att -styrelsen samarbetar bra och att någon från valberedningen är alltid med på deras möte. De anser hon är en viktig del för att allt skall fungera bra inom styrelsen, fortsätter med att informera om allt vad som kommer att hända under detta jubileums år.

VITTSJÖ, BJÄRNUM. På första plats kom Talgoxen som är den fågeln som har flest besök vid fågelmataren.

I år 2020 var det hela 89 965 individer men 2019 var det hela 15 1925 individer.

 

 

 

 

 

På andra plats blev i år 2020 Grönsiskan som har blivet många fler. År 2019 var den på 17 plats med 14 484 individer.

 

 

 

På tredje plats 2020 kom Blåmesen med 72 818 fåglar.

 

VITTSJÖ. Ordförandeuppdraget blev vakant. Motionen avslogs. Medlemsantalet hade ökar +10 till 357. Kassabehållningen hade ökat +10 000 till 425 564 kronor. Detta var några aktuella punkter då Wittsjö hembygdsförening höll årsmöte.

Claes Ruderstam som lämnade ordförandeposten efter tio år.

I övrigt underhöll bygdesångare och musiker vid ett par tillfällen. Dessutom fanns Siv Liljeqvist på plats och berättade om innehållet i sin skrift: Sädeskärvarnas tid” med händelser från bygden.

Under förra året arrangerades nära 30 aktiviteter med 1 900 besökare. Husförhör och helgmålsbön har anordnats liksom Svenska flaggans dag och Valborgsfirande. Bygdesångarna har medverkat vid flera tillfällen.Ordförande Claes Ruderstam föredrog aktuella punkter i dagordningen innan Lars Henningsson tog över förhandlingarna med val. Trots ansträngningar från valberedningen hade de inte lyckats finna en kandidat till ordförande i föreningen. Redan då Claes Ruderstam tillträdde som ordförande för tio år sen lovade han att ha detta förtroendeuppdrag i maximalt tio år. Löftet hölls. Valberedningen hade fruktlös uppgift att finna efterträdare. Denna post blev alltså vakant.

Sparvhök (Accipiter nisus) är en liten rovfågel inom familjen hökartade rovfåglar, som omfattar många andra dagaktiva rovfåglar som örnar, vråkar, kärrhökar och andra hökar.

Sparvhöken är en liten rovfågel med korta breda vingar, med ganska trubbig vingspets och lång stjärt, vilka är anpassningar för manövrering i skogsbiotoper.

Honorna kan bli upp till 25% större än hanarna vilket är den största storleksskillnaden mellan könen hos någon fågelart.
Den adulta hanen är 29–34 cm lång, med ett vingspann på 58–65 cm och väger 131-180 gram. Den är jämnt blygrå till gråblå på ovansidan, undersidan är fint bandad i rött på vit botten vilket får den att se orangefärgad ut på håll, och irisen är orangegul till orangeröd.

Sevärt i Vittsjö del 11.

EMMALJUNGA. I byn Björstorp, öster Emmaljunga finns en offerkälla. Sägnen förtäljer att den som hade svag syn kunde förbättra seendet om offer skedde i källan.

Bakgrund kan finnas även om det gäller sägner! Faktum är att slantar offrades i källan och dessa upptäcktes vid undersökning av den gamla källan 1978.

Någon källa var inte synlig vid första anblicken men dåvarande ägaren hade fått besked av tidigare ägare till fastigheten: Gräv, för där finns pengar. Mossa, löv och annan växtlighet togs bort och snart blev vattnet synligt. Hink efter hink östes upp och snart började slam finnas med i hinken. Då kom metallsökaren fram!

VITTSJÖ. Nedan följer några aktuella händelser som hände för 110 år sen. Fortsättning följer om händelser vart femte år.

• Den 1 januari fanns det 2 188 boende i församlingen.

• Lönsholma ungdomsförenings fest år 1905.

• Kometen på himlavalvet var väl synlig under årets första månader.

• Politiskt möte hölls för att bilda en frisinnad valmansförening. En styrelse på tio personer valdes.

• Länsstyrelsen godkände släktnamnet Zaunders.

GÖINGE. Varje år den 4 februari uppmärksammas och diskuteras frågor kring cancer över hela världen. I Sverige arrangerar bland andra Nätverket mot cancer en heldag där de tar upp de hetaste frågorna nu och i framtiden.

Deltar gör patienter, närstående, forskare, vårdprofessionella och politiker med flera.

Världscancerdagen är instiftad av Union for International Cancer Control (UICC).

Fler än 60 000 personer får cancer varje år bara i Sverige. Totalt är vi över en halv miljon människor i Sverige som någon gång fått en cancerdiagnos. Vi blir fler och fler. Om tio år beräknas 1 miljon vara direkt drabbade. Vilka behov har dagens och framtidens cancerpatienter? Hur ska vården anpassas för att motsvara behov och förväntningar?

 

Händelser

 

Röda Korset
24 feb 2020
18:00 -
Emmaljunga byalag årsmöte
24 feb 2020
18:30 -
Musikquiz Linden
27 feb 2020
13:00 -
EFS stugan
29 feb 2020
18:00 -
Årsmöte Bjärnums Museum
07 mar 2020
14:00 -
Café Emmaljunga folkets hus
11 mar 2020
08:00 - 17:00
Vittsjö GIK - Linköping
15 mar 2020
15:00 - 17:00
Vittsjögruppen bjuder söndagsfika
15 mar 2020
15:00 -
Fotboll Göteborg FC - Vittsjö GIK
22 mar 2020
15:00 - 17:00
Café Emmaljunga folkets hus
31 mar 2020
08:00 - 17:00