VITTSJÖ. Återigen arrangerar Bibliotekets vänner i samverkan med Kultur i Hässleholm en berättarafton.

Denna gången är det Lennart Jönsson från Bjärnum som kommer. Förutom att Lennart kommer att berätta delar från sin bok ”Från danska kroer till skånska gästis” så finns även Arne ”Grus” Persson med och underhåller med både sång och musik.
Tidpunkten är torsdagen den 27 februari klockan 19 med fri entré. Platsen är naturligtvis Biblioteket i Vittsjö.
Arrangörerna kommer även att se till att det finns fika till självkostnadspris för de som så önskar.

 • Det råder ingen lokalbrist i Emmaljunga! På samma dag och nästan identiskt klockslag torsdag den 27, kommer kyrkokören till Emmaljunga församlingshem med ”hela kyrkan sjunger” klockan 19. Nästan samtidigt klockan 19.30 har Emmaljunga IF sitt årsmöte i klubblokalen vid ”Olympia” i Emmaljunga.
 • Det är väl inget märkligt att februari månad har 28 dagar. Det har alla de övriga månaderna också!
 • Sedan Vittsjö församling under flera år backat har det rejäla avstampet kommit nu. Befolkningens antal ökade med 33 till 2 482, fördelat på 1 281 män och 1 201 kvinnor. Fortfarande sker ett avhopp från kyrkan då icke anslutna till kyrkan uppgår till 544 som inte är anslutna till församlingen. Några avhopp har skett för att komma ifrån en viss kyrkoavgift men de har glömt alla förmåner som ett medlemskap ger!
 • VittsjöBladet och Kyrknytt är på gång sedan trycksvärtan har torkat. Dessa båda värdefulla informationsblad kommer att delas ut till alla hushållen i Vittsjö socken. Spara denna information. Där finns många intressanta uppslag.

VITTSJÖ. Orosmomenten började lägra sig kring skolan i Hultatorp 1949. Det hade då sipprat ut att skolstyrelsen hade planer på att lägga ner undervisningen vid detta ”läroverk”. Då började Snapphaneblodet komma i svallning i denna västra del av socknen.

Så här såg det ut i Hultatorp skolas glansdagar med många elever.

Det fanns då rykten att skolelever i Snärshult skulle utbytas mot elever i Hultatorp och elever i Hårsjö skola skulle utbytas mot elever i Hultatorp med hjälp av skolskjuts! En del av detta utbyte skedde något år senare.

BJÄRNUM. Historik. I februari 1964 övertog moderbolaget Anders Krahner AB i Skillingaryd, den befintliga fastigheten av Herman Persson AB. Anledningen till detta var att moderbolaget var i stort behov av utökad produktionsyta samtidigt som, vid denna tidpunkt, möjligheten att expandera i Skillingaryd var begränsad.

BSAB 1964

I samband med övertagandet anställdes tre personer, vilket dagen därpå blev utökat med ytterligare en person som skötte om värmepannan i ”underjorden”.
Från moderföretaget kom i ett tidigt skede några långtradare med nödvändig utrustning och material. Efter utrensning av spån och skräp kunde produktionen så sakteliga komma igång.

BJÄRNUM. ”Svensa Töser” från Huaröd, Liselott Claesson och Gunwi Mattisson gästade Bjärnum Vittsjö MHF-avdelnings månadssammankomst i Bjärnum. De båda systrarna började offentliga sångframträdande redan i skolåldern och sedan har det fortsatt.

Liselott Claesson och Gunwi Mattisson vid sitt uppskattade program i Bjärnum.

Båda ”Töserna” är på sin fritid engagerade inom Pingstkyrkan i Tollarp.
Två av syskonskaran på sju flickor gjorde ingen besviken vid samlingen i Bygdegården där de sjöng under tema Glad kristen musik.

Än en gång har vi möjlighet att publicera lokal historia ur Ebbe Perssons arkiv, red anm.

 • Den 1 januari 1914 var befolkningens antal 2 203 personer.
 • Åhléns & Holms biografföreställning samlade full lokal.
 • Logen Frihet i Emmaljunga hade agitationsfest.
 • Det började ljusna för elektriciteten i Vittsjö.

Den gamla småskolan som nu är museum.

 • Upprop efter upprop följde angående det stora Bondetåget.
 • En snäll och hygglig jungfru fick plats hos Betty Ottosson.
 • En Vittsjöbo sände en gammal och grönmålad revolver till Sven Hedin.

VITTSJÖ. Nu har planeringen inför de kommande två Vittsjödagarna startat. Festligheterna i byn kommer i år att går av stapeln den 13 och 14 juni. På fredagen kommer mycket att riktas mycket mot våra ungdomar. Under förmiddagen hoppas vi även i år, med stöd av våra sponsorer, kunna genomföra "Gratis-Tivoli" hos Hassans, för alla dagisbarnen, säger Leif Thånell. På fredagskvällen, verkar det som Helen Persson på Fritidsgården kommer att genomföra något för de lite äldre ungdomarna. Troligen har Anita Tidblad i Vittsjö- Bjärnum Teaterförening något på gång inför lördagen. Vi har inte hunnit prata med byns krögare ännu, men vi hoppas att de även i år har planer på att vara med. Samma gäller för byns alla föreningar som är välkomna att engagera sig i det som nu även blivit ”återvändardagarna”!

STENÅKERN. Svedjebruk började nog i Sverige redan på 1600-talet där bönderna högg eller brände ner skogen. Askan från svedjan var med dåtidens mått mätt ganska näringsrik och den första skörden på svedjan var oftast råg. Efter ett par års tid var näringen förbrukad på det området och det blev tid för ny svedja.

En intresserad kvinnlig bekant studerar Sture Larssons ansträngning att veva upp stenen med ”jättens” hjälp. Bakom stativet syns en häst som kanske tänkte: Tack att jag kom undan arbete?
Efter hand ställde bönderna större krav på odlingsmark. Stora och mindre stenar var ett hinder för rationell odling. Det blev efter dåtidens mått tämligen rationellt att använda hävstånd för att lyfta upp stenarna. Stenen skulle grävas fram för att ge utrymme för en eller ett par hävstänger. När stenen väl kommit upp efter flera timmars arbete skulle den lastas på ett stenas för transport till kanske kommande stengärde.

Händelser

 

Musik-Quiz med Torbjörn och Karlotto INSTÄLLT
05 jul 2020
14:00 -
Visning av Jonsarnas Fabrik INSTÄLLT
19 jul 2020
14:00 - 17:00
Snapphanebygdens Mykologiska Förening Årsmöte
23 jul 2020
18:00 - 19:00
Musikunderhållning men 50/60-tals musik
02 aug 2020
14:00 -
Teknikens Dag
29 aug 2020
13:00 - 17:00