FARSTORP. Kyrkan i Farstorp är under elva dagar uppklassad som Vägkyrka. I år är det 26:e året som detta kyrkliga arrangemang för allmänheten ordnas. Under de eftermiddagar som Vägkyrkan har öppet brukar det komma flera hundra besökare. Församlingsbor och de som har kyrkan som sin hemkyrka samt andra intresserade.

Musikanter och sångsolist vid Vägkyrkan i Farstorp.

Vid onsdagens Vägkyrka strömmade besökarna till kyrkan. Förrådet med extra psalmböcker tullades på sitt lager för att tillgodose de 80 besökarna i helgedomen. De fem medverkande Boel Bengtsson, Malin Bengtsson, Marie Bengtsson samt Gunnar Olofsson och Gunnar Larsson inledde med procession fram till koret. Flera kända melodier spelades på dragspel, fiol, saxofon, bas och banjomandolin. Marie Bengtsson var sångsolist och Malin Bengtsson var solist med saxofon.

VITTSJÖ. Den första av årets tre kyrkogårdsvandring blir på lördag den 27 juni. Början sker klockan 10.30 på nya kyrkogården där information om de bortgångna lämnas genom Ebbe Persson. Kommande vandringar är preliminärt bokade till den 11:e och 18:e juli med samma starttid.
Den första vandringen på kyrkogården började 1989 med information om avlidna. Samma år avlutades gränsvandringarna runt Vittsjö socken. Då var det nio vandringar med totalt 53 kilometers vandring över bäckar och knallar samt över gungande tuvor på myrar!

VITTSJÖ. Nordanvinden var bitande och genomträngande på Idrottsparkens grönskande matta men det bekymrade inte dussinet idrottande ungdomar. Under fem dagar denna vecka samlas ungdomarna för idrottsliga övningar.

Framtidens idrottstalanger får sina grundläggande övningar.
Fyra ungdomar från friidrotten ställer upp som ledare i Sommarskolan som även kunde kallas Friidrottsskola. Under ett par timmar blir det allehanda övningar inom friidrottens tema.

Strax lämnar kulan handen för att landa i rinken.

Det förekommer löpning, kulstötning, hopp och annat som ingår i de idrottsliga sammanhangen. Deltagande ungdomar är i åldern sex- tio år och blir väl omhändertagna av de unga ledarna.

BJÄRNUM. Ikväll onsdag, arrangerar Bjärnums Museum i samarbete med Kyrkan allsång vid museet. På programmet finns bland annat gästartister som Lasse Sigfridsson, Emil Sigfridsson och Zara Kronvall Sigfridsson, Marie och Malin Bengtsson, prästkvartetten samt naturligtvis ortens egna Mats och Micke. Det verkar vara upplagt för en riktigt trevlig kväll. Programmet startar klockan 19 och beräknas hålla på i två timmar.

Mer info finns under fliken Kalendern.

Idag startar vi ”Stafettpinnen”! Tanken är att med några enkla frågor presentera personer från bygden. Den person som blir intervjuad skickar sedan pinnen vidare till en ny person och på detta vis skall vi försöka att en gång i månaden återkomma med ny intervju.

Var bor du?
I Vittsjö sedan midsommar 1990

Varifrån kommer du?
Född i Karlskrona men uppvuxen i Hässleholm

HÅRSJÖ. Metartävlingen vid Hårsjöns vasskyddade stränder blev nog inte vad arrangören Hästhult AIK hade räknat med. I år med rätt vindriktning från väster och sommarsol kom det enbart 14 fiskare med spö. En helt annorlunda resultat kom en metare med. Troligen en storskarv? Det är en av få fåglar av denna sort om påträffats i dessa delar av landet.

Metarna erhöll skjusservice med hjälp av detta fordon.

Metartävling var ämnet men vad är orsaken till att tidigare spöhållare uteblivit? Svaret uteblir. Väderleken var perfekt till mete men intresset var tämligen grumligt. Visst fanns det ett antal brax, mört samt en och annan abborre som fastnade på kroken och åkte upp på land. Sensationellt var det också en sutare som hämnade på landbacken.

Jörgen Lundberg visar upp sin fångst, ovanlig storlek vid mete.

Petra Henriksson från Hästhult AIK var prisutdelare och prissamlingen var lite över det vanliga.

VITTSJÖ. Gundrastorps kyrkliga syförening, var den 17 juni värdar för Musik i sommarkväll. Tidigare under åren har föreningen haft detta i MHF-lokalen (f.d. skolan) i Gundrastorp, men denna fastighet såldes för 3 år sedan. Två år har detta arrangemang ägt rum i uthuset hos Ingegerd och Rolf Nilsson i Skinnaretorp.
Över 50 personer kom, regnet öste ner men inne i lokalen var det varmt och skönt, om än lite trångt.
Babs med vänner (f.d. PRO- kören) sjöng med känsla och inlevelse flera sånger i två avdelningar. Bland annat ”Nu ä de sommar”, ”Ja vilken härlig dag”, ”Loreley", ”Är du glad av hjärtat nöjd”, ”Sju sjungande valser” och till sist ”Sista visan”. Det var kända sånger, och många sjöng med.
Samlingen inramades av psalmerna 199, 200 och 201. Calle präst höll en andakt som handlade om kvinnan som tappade sitt silvermynt men hittade det till sist. Alla är lika mycket värda inför Gud, summerade Calle sin andakt.

 

Den vilda svanen och ödemarkens fågel. Så var dess forna epitet men faktum är att sångsvanen har börjat häcka allt mer i kulturlandskapet.

Till skillnad från knölsvanen flyttar denna ljudligt trumpetande svan oftast i stora flockar, gärna i linje- eller plogformade band vilka ibland kan ses rasta på åker och äng långt från vatten. Sångsvanen lever på växter som den tar under vatten med hjälp av den långa halsen eller som den betar på land. Sångsvanen med sin gula näbb heter på latin Cygnus cygnus.

Händelser

 

Hembygdens dag Bjärnum
19 sep 2021
13:00 - 17:00
Promenad i grupp
20 sep 2021
09:30 - 11:00
PRO Vittsjö Årsmöte
24 sep 2021
14:00 -
Damallsvensk fotboll
26 sep 2021
14:00 -
Promenad i grupp
27 sep 2021
09:30 - 11:00
Damallsvensk fotboll
02 okt 2021
15:00 -
Familjeföreställning "Vanten"
03 okt 2021
16:00 -
Promenad i grupp
04 okt 2021
09:30 - 11:00
Damallsvensk fotboll
09 okt 2021
15:00 -
Promenad i grupp
11 okt 2021
09:30 - 11:00