Nedan berättelse är delvis saxat från ”Balders” beskrivning år 1938 i Norra Skåne.
VITTSJÖ. Av de i Vittsjö boende som kämpat vid slaget i Leipzig år 1813 fanns bland annat Kämpe och Snygg. Om dessa berättar Tuve i Snärshult och som Balder nertecknade 1938. (P2 i Hässleholm var traditionsbärare för bland annat slaget vid Leipzig)
Då Tuve tillsammans med sin fader besökte gudstjänsten i Vittsjö kyrka berättar han att då de kom ut från kyrkan efter gudstjänsten såg de krigsveteranerna Snygg och Kämpe sitta på bänk. De två krigsveteranerna grät strida tårar.

Ola Kämpe som blev över 100 år.

Det var hans fader Per som deltog i slaget i Leipzig.
Tuves fader sade då att de två krigskamraterna nog berättade om sina upplevelser under kriget 1813 samt allt elände de sett och varit med om. Detta besannades också då Kämpe följde med Tuves fader hem efter gudstjänsten.
En annan krigsveteran var Komstedt som då och då kom och hälsade på i Tuves hem. Han hade ett träben samt två medaljer som han fått för sina insatser i kriget i Leipzig. Han hade då bland annat berättat om stormningen av de franska batterierna då de tagit deras kanoner som krigsbyte. Vid denna stormning blev det stor manspillan hos de franska trupperna. Ryska trupper företog en annan stormning och orsaken till ryssarnas populäritet var att de bjöd på vodka till sina svenska kamrater!
En veteran var Part, från Karlstad jägarregemente. Hans regemente led stora förluster och resterande män sändes hem till Sverige där Part kom till Kristianstad för att avtjäna sin tjänstetid. När denna tid var uttjänad bosatte sig Part i Oretorp där han gifte sig och arrenderade ett torp.
Detta var ett utdrag av Balders historiska beskrivning med sägner och historier från Vittsjö.

  • Förhoppningarna grusades att det kommit tillräckligt med de vita flingorna. Grusning blev det i alla fall då täcket hade skrapats bort. Onödigt jobb då täcket automatiskt försvinner då Celsiusskalan stiger.
  • Den som minns vintertiden under krigsåren 1940- 1942 minns snötäckets tjocklek och mer än meterhöga snödrivor. Då var det också mer än -30° kallt. Ingen mjölkbil kom och snöplogen klarade inte av drivorna. Då uppbådades byborna att skotta bort drivorna så den hästdragna spetsplogen av trä kunde komma fram. Tala om vintertid!

Är detta vad vi har att vänta? Så såg det ut vid Bäckabro parkering för tre år sedan!

  • Då var det också sådant snöfall med storm att eleverna i Hultatorp skola fick övernatta i skolsalen medan frökens far skidledes tog sig fram till föräldrarna och berättade.
  • Det var rusning till bensinmackarna i slutet av januari månad 1974. Orsaken var att ransoneringen av drivmedel skulle upphöra samtidigt som bensinpriset höjdes med 23 öre per liter. Då tappades det bensin på både literflaskor och glassburkar! I detta sammanhang gjordes en anmälan till JO om bristfälligheterna i samband med ransoneringen.

VITTSJÖ, BJÄRNUM. Den kommande helgen kommer enligt SMHI att bjuda på lite bättre väder. Kanske kommer då våra sjöar att inbjuda till aktiviteter.

Enligt uppgift skall istjockleken just nu ligga på cirka 1 decimeter. Naturligtvis varierar tjockleken och som vanligt är det extra förrädiskt vid uddar och sund. En billig livförsäkring är att undvika dessa farliga platser samt naturligtvis att medföra isdubbar. På servicekontoret i Vittsjö finns ett antal isdubbar för utlåning.

Vill du låna isdubbar och det skulle vara stängt på servicekontoret går det även bra att kontakta personalen på fritidsgården.

BOALT. Så här mysigt kunde de se ut och förmodligen var det lika mysigt i början av 1940-talet. Det är hos Johan Lundstedt i Boalt som kaffebordet är dukat i trädgården vid sidan av det fina lusthuset. Då på den tiden gav sig människor tid att sitta ner och ta en gemytlig fika.

Personerna är f v Amner Christiansson, Räset, John Jönsson, Johan Lundstedt, Goda Johansson?, Markaryd, Ester Lundstedt och Helge Jönsson. John och Helge var fosterbarn hos Ester och Johan Lundstedt.

VITTSJÖ. Fem medlemmar i Bjärnum Vittsjö MHF-avdelning har sammanlagt 260 år som medlemmar. Detta framkom vid årsmötet i EFS-stugan, Vittsjö då Bonde Persson erhöll veteranmärke för 60 års medlemskap. 50 års veteranmärke tilldelades Vera Thelander, Margit Person, Sigurd Olsson och Thord Karlsson.


De nya medlemmarna i ”Veteranklubben”. F v Margit Persson, Bonde Persson, Sigurd Olsson, Thord Karlsson, Vera Thelander samt Ronny Johansson.

VITTSJÖ. Just nu finns 40 nya vänner, varav 13 barn, placerade i mindre lägenheter med självhushåll på Trobeck. Att notera är att Migrationsverket informerade oss från början att det skulle komma enbart främmande från Syrien, men för tillfället finns här vänner från Afghanistan, Albanien, Colombia, Irak, Iran, Palestina, Serbien och Syrien.

Eftersom våra vänner har olika  bakgrund, har svenskundervisningen delats upp i tre olika grupper med hänsyn till deras varierande grundutbildning.
Håkan Rilöv, Vittsjö GIK, svarar för en grupp. Här finns mest äldre välutbildade män. En av våra nya medlemmar i Resursgruppen, Torsten Nilsson inkommande president i Vittsjö-Bjärnum Rotaryklubb bidrog även i utbildningen.

Vi gick sedan till nästa plats där Håkan Arvidsson och Merete Karlsen svarar för undervisning av kvinnor och yngre män. Där deltog även vår nya medlem i Resursgruppen, prästen Staffan Örneskans. Han är mycket imponerad över det arbete som vi i Resursgruppen gör helt ideellt.

 

Vittsjö. Vid sockenstämma i Vittsjö kyrka 1826 föreslog stämman att drängen Per Wollemarsson skulle tilldelas Hög Respektive Patriotiska Sällskapet Höggunstliga utmärkelse för 38 års tjänst hos samme husbonde. Drängen hade varit i tjänst hos åboen Per Bengtsson i Högholma. Sockenstämman beslutade enhälligt att föreslå nämnde dräng till utmärkelsen.

Sockenstämman 1859 hade ett mer delikat ämne.

Nedan följer några av de större och aktuella händelser som inträffade för 80 år sedan, 1934.

  • Den 1 januari 1934 var befolkningens antal 2 531 innevånare.
  • Vittsjö JUF-avdelning hade julfest i folkskolan där Vittsjö amatörorkester spelade.
  • Hässleholms spritbolag förnyade tillståndet för Vittsjö hotell att servera vin till spisande gäster vid fullständig måltid.

Händelser

 

Teknikens Dag INSTÄLLD
29 aug 2020
13:00 - 17:00
Spelmansträff i Vittsjö
05 sep 2020
13:00 - 23:00
Öppet på Bjärnums Museum
06 sep 2020
14:00 - 17:00
Hembygdens Dag med spelmansmusik
13 sep 2020
13:00 - 17:00
Föredrag av Jan Ole Engkvist
04 okt 2020
14:00 - 17:00