VITTSJÖ. Ett 30-tal medlemmar fanns på Furuliden för att närvara vid föreningens årsstämma.

Lite färre besökare än tidigare år vid fiskestämman.

Ordförande Jan Johansson välkomnade deltagarna. Mötets punkter var välförberedda varför årsmötet gick på rekordtid. Jan Johansson omvaldes som ordförande och samma skedde för övriga styrelsemedlemmar.

Fr.v Thomas Nilsson (sekr), Mikael Jönsson (kassör), Jan Johansson (ordf)

I årsberättelsen finns att läsa att dämmet vid Ekholmens såg nu har blivit restaurerat och även stenmuren som delvis sprängts sönder av trädrötter. Även sågbyggnadens stenfundament har fogats om.

Trots torkan i fjol genomfördes vassklippning i Hårsjön, Gängessjön- Oresjön och i Vieån. Vassklippningen kommer att fortsätta även under 2019. 

En uppskattad aktivitet under 2018 var föreningens temadag under hösten. Då bjöds skolans elever in för att genom förenings-medlemmar lära sig mer om hur man fiskar och om vilka fiskar som finns i sjösystemen. Mötet beslöt att även under 2019 genomföra motsvarande temadag i samverkan med skolan.

Föreningen satte under fjolåret ut en hel del stor gös i bland annat Vittsjön, detta naturligtvis för att stimulera till ökat friluftsliv och fiske.

Intresset för kräftfiske är fortsatt stort och glädjande noterade föreningen en viss uppgång i fångstresultatet under 2018. Under mötet beslöts att även under det kommande året genomföra kräftfiske. Datum för premiären är satt till 10-11 augusti samt ett andra fiske under 23-24 augusti. Styrelsen återkommer med fastställande av dessa datum efter provfiske, som kommer att ske vid några tillfällen under sommaren.

Fiskekortsförsäljningen under fjolåret var lite mindre är under tidigare år. Man tror att den varma sommaren kan vara en orsak till detta. Kostnad för fiskekort ligger oförändrad för det kommande året.

Fortsatt kalkning sker i tillrinnande vattendrag sker. Länsstyrelsens regelbundna mätningar av PH- värdena visar att värdet oftast ligger mellan 6,2 och 6,3, vilket är fina värden. En viss ökning av ”brunifieringen” av vattnet har noterats. Vad detta beror på är oklart just nu.

Ordförande orienterade om att det finns några båtplatser kvar att hyra vid de bryggor som föreningen tidigare iordningställt.

Tyvärr kastas det en massa skräp i och runt våra sjöar. Därför beslöt årsmötet att föreningen skall genomföra en städdag. Datum för denna dag kommer styrelsen att återkomma med.

Efter årsmötet bjöds deltagarna på delikat smörgåstårta, kaffe och kaka. 

 

 

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.