VERUM. Det är faktiskt sex år sedan Elisa Lindström förra gången var med i fantastiska ”I Juletid”.

Glädjande finns åter Verum kyrka med på turnéplanen. I år är det preliminära datumet för artisternas framträdande i kyrkan den 20 december. Vi återkommer naturligtvis med mer information när vi vet mer om corona-virusets eventuella påverkan.

Då var det 2014, och Elisa var i princip nykomling som soloartist, även om hon hunnit vinna TV-tävlingen Körslaget strax innan, och dessutom några år tidigare även Dansbandskampen med sitt dansband Elisas.

Gulsippa (Anemone ranunculoides) är en flerårig ört i familjen ranunkelväxter som blommar med gula blommor i april och maj.

Gulsippan växer tämligen allmänt i Skåne och Gotland. Gulsippan är fridlyst i Blekinge, Jämtlands och Västernorrlands län.
Gulsippan är en flerårig 10–25 cm hög ört med en lång krypande jordstam, som kan bilda stora bestånd där den trivs i lundar och lövängar. Blomstjälken bär tre flikiga kort skaftade svepeblad. Gulsippan blommar i april och maj, med två till tre blommor på varje stjälk. Blommorna är gula, 2 cm breda med 5 kalkblad. Efter blomningen bildas en frukt.

Mindre strandpipare (Charadrius dubius) är en fågel som tillhör familjen pipare. I Sverige häckar den mest i de södra och mellersta delarna av landet.

En adult (vuxen) mindre strandpipare blir 15,5–18 centimeter lång, har ett vingspann på 32–35 centimeter och väger 25–55 gram. Den har brun rygg och vit undersida, kort mörk näbb med rött vid näbbroten och brungula ben. Ögat är svart med tydlig gul orbitalring. Främre delen av huvudet har svartvit teckning. Den har ett svart halsband. Båda könen har samma teckning.

VERUM. I en protokollsbok över Verums sockens fattigvård kan man läsa om ett ärende som behandlades den 23 mars 1881. Fattighjonet och änklingen Per Bengtsson hade mist sin hustru 1874. Hon var blott 36 år gammal och efter hennes bortgång blev Per ensam i sin backstuga med fem barn. Fadern vädjade till sockenmännen att den elvaårige sonen Håkan Anton skulle få använda sitt modersarv på 30 kronor för en resa till Amerika.

Det kan inte utläsas om han av kommunalstämman tilläts disponera sitt morsarv, men han är den 8 april 1881 noterad som utflyttad från Tågarps by i Verums socken. Backstugan låg nära gränsen mot Brogårdens by.

Antons yngste bror hade avlidit fem år gammal 1878. Hans två andra bröder tjänade på drängplatser först i Hörlinge och Hovgården och sedan i Brogården. Bägge kom senare efter till Amerika, Nils Bernhard år 1883 och Anders Edvard år 1883. Systern Tilda, som var född 1864, fick senare två utomäktenskapliga barn. Den yngste, född 1891, blev skeppsgosse i Karlskrona men rymde 1911 efter ett par bestraffningar, den äldste, född 1886, reste till Amerika 1906. Tilda blev understödstagare i Verums socken, men står även noterad som sömmerska. Hon dog 1925.

Kabbleka (Caltha palustris), även Kabbeleka, är en växt med gula blommor.

Kabblekan är allmän vid kärr, diken och på sanka stränder där dess saftigt gröna, grova och något klumpiga örtstånd hastigt skjuter upp från de övervintrande skotten och hinner blomma redan i maj.

Blommorna utgörs av fem fria foderblad. Kronblad saknas. Honungsavsöndringen är inte bunden vid hyllebladen eller ståndarna, utan det är pistillerna, som i en liten grop på vardera sidan av fruktämnet har de sockeralstrande körtlarna.

VITTSJÖ. På tisdagskvällen fanns åter Vittsjö damallsvenska fotbollslag på Idrottsarenan för fortsatt träning. På plats fanns som vanligt ett antal av lagets trogna supporters.

Laget är just nu inställt på att seriespelet skall dra igång om en dryg månad. Vi får verkligen hoppas att det blir så och att pandemin nu snabbt klingar av när vårsolen värmer mer och mer.

Dagens lag är naturligtvis mer samspelt än tidigare inför en säsongsstart. Detta syns tydligt även i träningen. Motsvarande gäller säkert även för övriga lag i serien. Detta bäddar för en än mer spännande serie där klassen på damfotbollen säkert tar flera steg uppåt både vad gäller tempo och kvalitet i spelet.

VITTSJÖ, BJÄRNUM. Ett antal år har Lions Vittsjö/Bjärnum i maj månad anordnat två evenemang på de båda orterna. Vi har ”Cyklat för livet” mellan Vittsjö och Bjärnum och vi har anordnat Växtloppis.

Behållningen från aktiviteterna har dels tillfallit skolorna och föreningslivet i de båda byarna och dels givits som stöd till Cancer- och Diabetesforskning.

Då utvecklingen av coronaepidemin är väldigt oklar har Lions beslutat att ställa in båda evenemangen i år. Vi hoppas på en positiv utveckling och ser fram emot att komma tillbaka med nya aktiviteter.

Det larmar Säkerhetspolisen Säpo om i ett utskick till myndigheter över hela landet. ”Främmande makt utnyttjar situationen”, skriver de i varningen.

Handlingen skickades ut till säkerhetschefer på myndigheter med känslig verksamhet och sjukvården i förra veckan. I brevet varnar Säkerhetspolisen, under rubriken ”Covid-19 och säkerhetsskydd” för att ”främmande makts aktiviteter för att försvaga Sverige har intensifierats”.

Alla tecken som tyder i denna riktning skall lämnas till Polisen.

Säkerhetspolisen hävdar i brevet att illasinnade aktörer försöker bryta sig in i upphandlingar och företag i syfte att skaffa sig hållhakar inför framtiden, ”Främmande makt utnyttjar situationen genom olika former av erbjudanden, lån och donationer som kan vara förenade med villkor om framtida samarbeten eller inflytande”, skriver befattningshavaren på Säpo som undertecknat brevet.

Händelser

 

Cykeltur Emmaljunga
26 maj 2020
18:00 -
Grillkväll Emmaljunga
04 jun 2020
18:00 -
Nationaldagsfirande Bjärnum INSTÄLLT
06 jun 2020
14:00 -
Vittsjödagen 13/ 6 -2020 - INSTÄLLT
13 jun 2020
08:00 -
Allsvensk fotboll INSTÄLLT
14 jun 2020
08:00 - 17:00
Midsommarfirande på Bjärnums Museum INSTÄLLT
19 jun 2020
14:00 -
Öppet på Museet INSTÄLLT
21 jun 2020
14:00 -
Allsvensk fotboll INSTÄLLT
21 jun 2020
17:00 - 19:00
Allsvensk fotboll
28 jun 2020
17:00 - 19:00
Musik-Quiz med Torbjörn och Karlotto INSTÄLLT
05 jul 2020
14:00 -