Bjärnum Vi sjöng psalmen ”Den blomstertid nu kommer” men inte i kyrkan då klasserna 9a, b och c hade avslutningsceremoni i aulan. På programmet i övrigt stod skönsång, utdelning av stipendier från Rotary och Lions, betygsutdelning samt rektorns tal.


alt


Den blomstertid nu kommer fick inleda
Råd inför framtidenalt

  • Det var en upplevelse att göra ett besök på Luffarmuseet i Boda och återse Snacke Per ett par år efter hans och Hönsa Lottas besök i Vittsjö. Utrymmen har blivit betydligt större nu i de nya lokalerna med ändå fanns det inte tillräckligt med utrymme för allt från luffarepoken. Svadan var det inget fel på hos Snacke Per som hade svar och kommentarer till allt. Hot eller löfte gavs att återkomma till kulturbygden under hösten.


alt
Det märktes inga ålderssymptom hos Snacke Per!


VITTSJÖ. Då Vittsjöfödde Theodor Stephens avled i Kina år 1923 hade han upprättat ett testamente där det angavs att en del av hans efterlämnade stora förmögenhet skulle fördelas till premier i elever i klass sex i Vittsjö skola. Första utdelningen av premier skedde 1924 Det var räntan på ett visst kapital som skulle delas ut.

Premiemottagarna f v Jacob Ruderstam, Emma Erlingsson, Viktor Larsson, Oliva Cederfelt, Lucaz Jönsson och Hanna Simonsson.


Premiemottagaren Jack Gunnarsson som ej var närvarande vid gruppfotot.

 

 

 

 

 

 

 

VITTSJÖ. MHF-lokalen i Gundrastorp var full av förväntansfulla besökare då församlingen inbjöd till ”Musik i sommarkväll” med Bjärnum Manskör med Curt Nilsson som dirigent samt solisterna Anna & Elle.

Manskören under sitt uppskattade framträ-
dande i Gundrastorp.

 

 

 

Bjärnum
– Den här dagen kunde ju inte startat bättre, säger Jan Brolin till Håkan Arvidsson när de två rektorerna tar en kopp förmiddagsfika i skolans mysiga cafeteria.
Brolin syftar på tidningen Norra Skånes klarläggande gällande anmälan om kränkande behandling där man citerar Skolinspektionen som ”inte har något att erinra mot Hässleholms kommun avseende arbetet med att motverka kränkande behandling.”

Artikelserien om Ebbe Persson. Del 1.
Vittsjö. 1934 den 29 september föddes han, Ebbe Persson, på en liten gård med tillhörande skog i Hästhult.

Ebbe Persson poserar vid en
stor pumpa

Vittsjö. 1981. Årets VittsjöDagar kan jubilera. Den allra första Vittsjö Dagen i modern tid såg sitt ljus en tidig Pingstdagsmorgon 1981. I år är det år 2011!

Enligt en gammal almanacka från 1753 då det var stormarknad i april och oktober medan det var stortorgdagar i maj och augusti. Då var det marknadsstånd från Vången och ner till själva byn

1844 fick Per och Marie Louise Andersson tillstånd att idka handel på öppen plats.

1847 fick Per Andersson och Maria Brock länsstyrelsens tillstånd att idka handel i Vittsjö.

Detta varumärke var signalen för att något stort skulle ske i kulturorten.

 

 

I media syns oftast bara de resultatmässiga framgångar Vittsjö GIK uppnår.

Jag vill att även den breda och omfattande ungdomsverksamheten också ska  uppmärksammas.

Händelser

 

Teknikens Dag INSTÄLLD
29 aug 2020
13:00 - 17:00
Spelmansträff i Vittsjö
05 sep 2020
13:00 - 23:00
Öppet på Bjärnums Museum
06 sep 2020
14:00 - 17:00
Hembygdens Dag med spelmansmusik
13 sep 2020
13:00 - 17:00
Föredrag av Jan Ole Engkvist
04 okt 2020
14:00 - 17:00