VITTSJÖ. Föreställningen i Vittsjö på söndagen var ur flera synpunkter inte sig riktigt lik. Först var det lokalen. Vi var inte i teatersalongen utan i Fritidsgårdens lokal på bottenvåningen.

”Skatten i Skogen” spelades från ett väl inrett stort skåp. Lasse Åkerlund som var berättare hade med effekter av ljus och rörelse av invånarna i skogen byggt upp hela sagan.

Att vi var på bottenvåningen i huset berodde på att skåpet var för stort för att få upp till teaterlokalen.

 

 

 

VITTSJÖ. Första PRO pensionärs mötet för i år är i Vittsjö och som vanligt är platsen församlingshemmet och mötet som sådant lockar nästan 50 pensionärer. Ordförande Sivard Strand hälsade alla välkomna och en ny medlem fick en hjärtlig varm applåd. Kul med nya medlemmar. En liten stänkare då att tänka på ett bra bemötande är en bra grund att stå på, men det kan ju också innebära att man är tyst när någon annan talar. Det trodde jag att vi i vår ålder var uppväxta med, sitter väl i ryggraden?

Dagordnings listan lästes och lite information om vad som står på agendan är ju också bra o ha koll på, allt godkändes och punkt för punkt gick igenom. Lite nytt framkom ju: där bland annat årsmöte för PRO Skåne, verksamhetskonferens, pro-vetarna, EU-konf, samorganisationen som behöver ha flera händer/huvud samt inlämnad aktivitets rapport.

VERUM. På en kommunalstämma den 19 november 1871 svarade de då församlade sockenborna enhälligt ”Ja!” på frågan om det skulle vara ändamålsenligt att inom församlingen bilda en bank.

Tidningsnotis från december 1893 om den räddade banken efter det allvarliga bedrägeriet.

Efter några månaders överläggningar beslutades under det följande året att ”Verums sockens sparbank” skulle börja sin verksamhet och den 2 oktober 1872 bokfördes en grundfond uppgående till 975 riksdaler riksmynt.

Den första direktionen bestod av Lars Andersson i Mölleröd, Per Svensson i Brogården, Svante Jönsson i Maglaröd, Ola Persson i Hovgården, Håkan Olsson i Maltseröd och Anders Nilsson i Bolberöd.

Verums egen ”sockensparbank” ägde därefter – trots det dramatiska, men ej fullföljda nedläggningsbeslutet 1893 – fortsatt bestånd som självständig bank ända fram till 1977 då banken tillsammans med många andra sockenbanker bildade Sparbanken Göinge. Denna bank var därefter verksam fram till 1984 och är numera en del av Sparbanken Skåne.

• Även Emmaljunga finns med i tabellen för idrottslig prestation. Visserligen finns Allsvenska damerna i toppklass men Emmaljunga innebandyklubb finns på fjärde plats bland åtta andra motspelare. Även Emmaljunga kan!

• Det är förvånande att en anställd med befattning hos ”Värpatorparen” vågade skriva sanningen om sin uppfattning. Den sanning som många vet men få vågar uttrycka sig. Absolut inte i tryckt form.

• Uppenbar risk finns att servicekontoret kommer att upphöra. Visa din uppskattning med denna service. Du kan säkert få den hjälp eller upplysning du behöver. Gör besök!


Blir det 50 eller 60 år som veteranmedlem?

• MHF kallar till årsstämma i EFS stugan på onsdag den 23. Sannolikt blir det utdelning av både Veteranmärke samt semlor!

BJÄRNUM. Karl Nilsson, född 1892 i ett lantbrukarhem i Slättaröd, gjorde sina tidigaste lärospån i snickaryrket på E. M. Sundgrens första verkstad, belägen strax söder om torget.

Där gjordes byggnadssnickerier, men Nilsson kom snart underfund med att det var möbelsnickare han ville bli. Efter ett år hos sin förste läromästare flyttade han därför till Bröderna Troedssons fabrik och fick där under några år sin utbildning till möbelsnickare.

Därifrån kom han 1915 till Hallendorfs Möbelfabrik, som vid den tiden hade 25 anställda.

1918 överenskom Karl Nilsson och hans kollega Martin Nilsson att starta eget företag. Kompanjonskapet blev Nilsson & Co, och tillsammans byggde de den fabrik, där företaget inrymdes.

Något år senare utträdde Karl Nilsson ur Nilsson & Co och han och Aug. Karlsson grundade då Nya Möbelfabriken. Det var under en vid tillfället mycket gynnsam konjunktur för möbelindustrin. Tillverkningen i den nya fabriken blev sovrumsmöbler, och arbetsstyrkan var 12 man.

Vänskap.
Under 1990 flyttade jag till Markaryd. och började som lantbrevbärare i Strömsnäsbruk, Jag lärde relativt snart känna ett par som blev mina vänner Då jag nästan alltid var tidigt hemma efter jobbet blev de ofta mina kaffegäster.

De hade i början med sig en kille som hade stora problem, han bodde i Stockholm . De försökte stötta honom, han kunde vara hos dem rätt länge för att komma ifrån eländet i storstan. Men det gick utför för honom och han knarkade ihjäl sig.

VITTSJÖ. Namnet Åke Nilsson i Vittsjö kan va tämligen svävande. Däremot identifieringen med Åke på Skansen, eller siste man på Skansen säger betydligt mer för de som kände Åke på Skansen. Åke sökte inget umgänge men var absolut inte avvisande om nån sökte kontakt. Han levde i ensamhet men var uppkopplad med sin radio. Teve var främmande för Åke som fick värme i villan från vedpannan i köket.

 

Åke på Skansen Nilsson 1989 då han fick utmärkelse av landshövding Einar Larsson.

Åke utförde uppgifter i det tysta. Han var verksam långt innan vanliga tiden för uppstigning gällde. En av hans stora arbetsinsatser var att bygga upp de raserade vattendelarna vid Gustav Adolfsbron. De båda vattendelarna, en på var sida om bron hade raserats. Sannolikheten är stor att raseringen hade skett av okynne eller mänskligt oförstånd. Under många år var de raserade stenarna en stenhög.
Åke på Skansen var handlingens man. Helt utan någon yttre påverkan vandrade han nerför Skansvägen med sikte på Gustav Adolfsbron. Han var verkligen anonym vid sin vandring som började vid 3- 4 tiden på morgonen. Möjligen kunde någon med bra hörsel höra när han vandrade med sina trätofflor på fötterna. Oavsett väderleken, sedan issmältningen gjort sitt stegade han iväg iklädd shorts. En och annan kväll återtog Åke arbetet tills mörkret blev allt tätare.

BJÄRNUM. Snapphanebygdens Sparbank stod bakom föreläsning /utbildning av föreningar på temat ”Hållbar ungdomsidrott”. SM vinnarna Albin Tingsvall och Jens Eriksson fanns på plats som gästföreläsare.

 

En nästan fylld aula i Bjärnums skola av många representater från flera föreningar runt om i bygden fanns på plats för att höra kvällens tema, som var ”hållbar ungdomsidrott”.

Kvällen inleddes av Jörgen Borgström, VD för Snapphanebygdens Sparbank. Jörgen inledde med att säga att banken vill hjälpa alla, -både individer och föreningar.

Vi är som bank kanske unika bland annat genom att erbjuda alla föreningar 1000 Swish gratis / år. Detta bottnar bland annat i att vi menar att fungerar ungdoms- verksamheten i en förening så fungerar samtidigt också väldigt mycket annat. Alla föreningar är lika viktiga, menade Jörgen. De fostrar oberoende av verksamhet ungdomar att både ta motgångar och segrar på ett ödmjukt sätt. Jörgen framhöll att som kund i Snapphanebygdens Sparbank är du med att skapa förutsättningar för banken att stödja de lokala föreningarna.

Händelser

 

Vittsjö Rödakorskrets årsmöte
25 feb 2019
18:00 -
Solcellsföreläsning
26 feb 2019
18:00 -
Vittsjö GIK årsmöte
27 feb 2019
19:00 -
SPF månadsmöte
01 mar 2019
14:00 - 16:00
Årsmöte Bjärnums Fornminnesförening
02 mar 2019
14:00 -
Café Emmaljunga folkets hus
03 mar 2019
14:00 - 18:00
Modevisning
12 mar 2019
19:00 -
Teaterföreningen årsmöte
14 mar 2019
18:00 -
Föredrag av Bertil Nilsson
17 mar 2019
14:00 - 17:00
Trygg i Bjärnum årsmöte
19 mar 2019
19:00 -
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.