Bjärnum. Många är vi som gillar Bob Marleys musik men inte hans beteende. Han var en flitig användare av bl.a hasch. Hans beteende har tyvärr spritt sig till bygden.
-Det finns mycket hasch i Hässleholmstrakten och inte minst i Bjärnum, säger Bitte Jacobsson, skolsköterska. Vi utesluter inte att en del av våra elever tillhör missbrukarna. Bob Marley-symboler och kläder i de färger som han använde; gult, grönt och rött kan vara ett kännetecken. Vi måste hjälpas åt för att komma åt missbruket. Tveka in att berätta om du misstänker något säger hon.

 

 

 

 

 

Inverkan på kropp och psyke
Så här skriver man i www.brobyggarna.org
Cannabis är ett gift som sakta men säkert förändrar hela personligheten oftast utan att missbrukaren själv märker något, eller förmår inse att de egna problemen beror på missbruket.

Detta skapar lidande både för missbrukaren själv, närstående och andra människor som missbrukaren kommer i kontakt med. 
Missbruk av cannabis påverkar den psykiska mognaden hos ungdomar. Effekterna på känslolivet rubbar den nödvändiga frigörelsen och ungdomar utvecklas inte normalt.
Denna störning anses långt farligare än risken för kroppsliga komplikationer. (Lungcancer, rubbningar i hormonbalansen, ett försämrat immunförsvar,  m.m.)