VITTSJÖ. 2010 års Vittsjöbo har utsetts. Detta var 23 året som detta certifikat delades ut till personer som utfört något extra bra för bygden. Utnämningen startade på helt privat initiativ och så är det fortfarande.

BILDEN: Ewa Nevhage från tvåmannajuryn överlämnade certifikatet till Henrik Ström i Vittsjöhallen.

 

 

 

Under årets lopp är det helt skilda kategorier som erhållit utmärkelsen/certifikatet. Syftet med utseendet av mottagare har varit och är att premiera den som har utfört extra stora insatser för bygden eller genom sitt agerande har gjort Vittsjö ännu mer känt.

Motiveringen varför Henrik Ström, Vittsjöhallen fick utmärkelsen lyder: ”Genom din generositet har du gjort dig känd i hela bygden, inte minst genom ditt engagemang i julfirande för ensamma på Träffpunkt Linden.”

Vittsjöhallen med Henrik Ström har sponsrat denna behjärtansvärda insats. Arrangemanget på Linden är avsett för ensamstående som inte har någon att fira Julhelgen med och många har tagit detta tillfälle i akt. Under många tidigare år har flera föreningar blivit sponsrade för sin verksamhet.