Under rubriken ”Livet bakom, Livet bortom – En föreläsning om ”allt det där andra” du inte hör om droger och kriminalitet” genomförs nu på tisdag den 22:e mars en föreläsning i Vittsjö allaktivitetshus. Föreläsningen är ett samarbete mellan Vittsjö fritidsgård och x-cons Hässleholm och syftar till att sprida kunskap och förståelse för varför vissa individer väljer ett liv med droger och kriminalitet och samtidigt anledningen till varför vissa väljer att sluta.

Frågor som kommer att diskuteras under kvällen är bl.a.

Vilka tankar rör sig hos de människor som inte sällan benämns ”de där knarkarna” före, under och efter ett avslutat missbruk eller ett avtjänat fängelsestraff?

Vilka signaler bör man som förälder, nära anhörig eller kanske som idrottstränare eller lärare vara uppmärksam på om man är orolig för att barn och ungdomar i ens närhet riskerar att hamna i en negativ beteendespiral?

Kvällen kommer också att innehålla information och skildringar på vilket sätt en missbrukare eller en kriminell får hjälp och rehabilitering inom ramarna för kriminalvårdens verksamhet.

Kvällens föreläsare är:

Philip Gagnemo: x-cons Hässleholm, f.d. missbrukare.
Mayna Gagnemo: mor till f.d. missbrukare.
Raimo Gedda: kriminalvården.

Plats        Vittsjö allaktivitetshus

Tid        Tisdagen 22/3, kl. 19-ca 21

Föreläsningen är gratis och det bjuds på kvällsfika!

För mer information ring Andreas på Vittsjö allaktivitetshus: 0734-253708

Varmt välkomna!

Halka mindre vägar,  broar