På Skärgårdstomter i Gundrastorp kan vi känna oss trygga. Här vaktar våra rondellhundar.