GOOGLE ANNIVERSARY WINNING NOTIFICATION.

VITTSJÖ. Har du fått ett ”glädjebudskap” med rubrik enligt ovan skall du bara låta det vara och inte göra någonting. Släng det i ”det runda arkivet”. Det rådet fick jag också när jag kontaktade polisen i akt och mening att informera dem. Den vänliga kvinnliga polisen frågade om jag gjort något för att kontakta avsändaren. Då jag svarade nej så blev kommentaren ”det var för väl det”. Hon får i sin tjänst höra talas om hundratals liknande budskap från otroligt slipade bedragare.

Jag har fått ett flertal mejl tidigare med likartade erbjudanden utan att agera. Vad som fick mig att reagera på det här var att det är så försåtligt. Man efterfrågar inte några pengar för att starta processen eller något kontonummer. Det kanske de redan har för övrigt. Därför nöjer de sig ”bara” med att efterlysa adress, telefon och fax. Nationalitet och fullständigt namn liksom ålder behöver de också för att veta att de är på rätt spår. Därtill vill de, av okänd anledning, veta om man vunnit tidigare på ett som de kallar online lotteri.

I TV i går kväll visades hur man i österland tillvaratar gamla hårddiskar, som kan innehålla mycket. Där kan finnas ett kontonummer och ett namn. Då gäller det bara att aktualisera personen bakom uppgifterna.

Varning således – gör ingenting. Gå inte ens en gång in på någon hemsida. Dom kan

åstadkomma otroligt mycket med sin datorkunskap. Att Google Incorporations med adress i United Kingdom står överst är högst trolig ännu ett falsarium.