Tony Ingesson

Tony Ingesson är forskare i Lund. Mycket av hans arbete och forskning kretsar, rent empiriskt, uteslutande kring militära organisationer. Vi har nöjet att på nytt ta upp samarbetet med Tony. Denna gången handlar det om den under andra världskriget så fruktade Tyska Tigerstridsvagnen.

Den tyska Tigerstridsvagnen torde vara ett av historiens mest välkända stridsfordon. Vad som är mindre välkänt är att under andra världskriget sattes inte mer än totalt fjorton bataljoner upp (samt ett antal mindre ad-hoc enheter). Tio av dessa bataljoner var självständiga enheter, som avsågs vara en resurs på operativ nivå (s.k. Heerestruppen). Detta upplägg innebar att de skickades runt till olika frontavsnitt där deras kompetens efterfrågades, och sedan tillfälligt underställdes lokala chefer tills dess att uppgiften var löst eller de av annan anledning flyttades igen. Av de återstående fyra bataljonerna ingick en som en permanent del av elitdivisionen Grossdeutschland, medan de resterande tre tillhörde Waffen-SS.

Den 26 mars i år sänktes den sydkoreanska korvetten Cheonan av en kraftig explosion. 46 personer ur besättningen dödades i samband med detta. Efter månader av utredningsarbete av en internationell kommitté fick Nordkorea skulden för attacken. Nordkorea förnekar dock all inblandning. Vad, kan man då fråga sig, är poängen med att sänka ett fartyg bara för att sedan förneka det? Förklaringen kan stå att finna i bristande politisk styrning.

2009 inleddes med stora förväntningar. I efterhand kan vi dock konstatera att föregående år inte bjöd på några omvälvande förändringar. 2010 kan dock tvinga fram en rad ställningstaganden som kan få mer eller mindre dramatiska konsekvenser.

Efter Obamas tillträde till presidentposten i början av förra året steg förväntningarna på förändringar till skyhöga nivåer. Ett stort antal scenarier florerade i pressen och bland folk i gemen, ofta med överväldigande positiva inslag. Bland säkerhetspolitiska analytiker, såsom den amerikanska tankesmedjan Stratfor, präglades dock analysen av mer pragmatiska inslag. Många förutspådde, som det skulle visa sig helt riktigt, att den amerikanske presidenten i första hand måste ta hänsyn till de mångfacetterade strategiska hänsyn som är nödvändiga för att upprätthålla den amerikanska maktpositionen på global skala.

Obama har tveklöst spelat sina kort väl under 2009, men också skjutit på många viktiga beslut. Han har fokuserat på Afghanistan/Pakistan och Irak, där det förstnämnda fortsätter kräva långsiktiga insatser medan det sistnämnda tonas ned och ansvaret i allt högre grad överförs till lokala aktörer. Obamas försök att få större stöd av de europeiska Natomedlemmarna har visat sig vara i stort sett resultatlösa, vilket gett upphov till en del motdrag i form av bland annat det uttryckliga stödet till Turkiet.

De gångna månadernas hätska tongångar mellan Argentina och Storbritannien har varit en påminnelse om att Falklandsöarna fortfarande är en olöst konflikt. Denna seglivade dispyt över en samling näst intill obeboeliga öar med synnerligen ogästvänligt klimat riskerar att blomma upp igen i och med upptäckten av potentiella oljefyndigheter i öarnas farvatten.

Konflikten mellan Argentina och Storbritannien över Falklandsöarna har pågått sedan 1800-talet, men har ofta haft relativt låg prioritet. Under några ödesdigra månader 1982 beslöt sig dock den argentinska militärjuntan för att stärka sina inrikespolitiska kort genom en kuppartad invasion av öarna, fast övertygade om att Storbritannien ställda inför detta fullbordade faktum skulle acceptera att de övergick till argentinsk ägo.

En intressant utrikespolitisk nyhet denna vecka är tillkännagivandet att Ryssland kommer att låna ut två miljarder dollar till Venezuela för att på så vis möjliggöra inköp av ryska vapensystem. Rysk vapenexport är i sig inget anmärkningsvärt, flera stora ryska företag har under 90- och 00-talen med stor framgång sålt högteknologisk utrustning. Det som är synnerligen intressant med detta avtal är att Ryssland lånar ut pengarna som behövs för inköpen. Vad det innebär rent konkret är att det inte är pengarna som är motivet.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch