Denna kväll var det Kenneth Aronsson ställt samman frågorna. Och hade motionärerna varit tillräckligt uppmärksamma hade svaret på fråga elva varit lätt om fråga två hade lagts på minnet! I övrigt var frågorna av varierande art och svaren var tämligt normala då ingen hade lyckats med en tolva. Tre ”elvor” fick pris, nämligen: Gunilla Olsson, Hästhult, Tord Gustavsson, Vittsjösamt Leif Johannesson, Vittsjö.
Rätt tipsrad var x12,21x, 12x, 121. Skiljefrågans rätta svar var 284. På torsdag ske start med etapp tre från skolan i Hårsjö klockan 19.00 – 19.30.