HÅRSJÖ. Vinden var mestadels östlig och enligt gamla tecken var det inte bra förhållanden för napp vid metartävlingen vid Hårsjöns stränder. Det var 46:e året som denna fiskesport arrangerades av Hästhult AIK.

En ensam metare kände sig kanske liten inför det stora vattnet!

Orsaken till att endast 16 metare kom till platsen kan vara flera. Väderleken bör inte avskräcka då själva vädret ansågs lämpar för mete. Däremot kan Damlagets match i Kristianstad ha dragit någon eller några klentrogna metare. Men det är väl för mycket begärt att fotbollsbeslutarna skall ta hänsyn till Hästhult AIK?

Resultatet hade kanske blivit bättre om det varit västlig blåst men fördelen var att det korkade flötet inte sögs in i vassen utan höll sig på det djup som sjön erbjöd.

Högsta vinsten i gram räknat för mest fångade firrar fick inte oväntat Sven- Erik Johannesson med 1 043 gram. Nästa vinnare blev Stig Jönsson med 729 gram följd av Alexander Henriksson med 685 gram.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch