Vid niotiden på söndagsmorgonen började Snapphanebygdens Mykologiska förening iordningsställandet av lokalen och artbestämning av gårdagens svamp
plus en del nyplockat. På bordet låg till slut uppdukat 117 olika arter, från den minsta, gullpiggen, till den största,
blomkålssvampen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopparna var väl representerade. Fyra kantarellarter, gul kantarell, rödgul- och svart trumpetsvamp och
trattkantarell dessutom narrkantarell Många var intresserade av att få veta, hur man kan skilja på rödgul trumpetsvamp och trattkantarell.

Fler goda matsvampar, som mandel- och blodriska fanns med.

De ovanligare svamparna denna gång var: koralltaggsvamp, hålsopp, liten stinksvamp och gullpigg.

Det var Hembygdens dag och många besökare, både i parken och inne på vår utställning.

Leif hade också i år bidragit med en korg, ( skänkt av Westerdahls )
full med rödbrun trumpetsvamp, som besökare skulle gissa vikten på.

Svampkorgens vikt var 1.808 gr.

 

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch